Viện cấp cao 3 học tập, làm theo “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

02/11/2018 09:32

(kiemsat.vn)
Tháng 10/1947, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phẩm ra đời cách đây đã hơn 70 năm nhưng những luận điểm nêu trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị trong tình hình nước ta hiện nay, đặc biệt với quá trình đổi mới và chỉnh đốn Đảng, đổi mới đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng trong thời kỳ mới.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc là tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Đây là một tác phẩm có tính lý luận, tính chiến đấu và tính thực tiễn sâu sắc. Tác phẩm đã bao quát những vấn đề rộng lớn trong toàn bộ các mối quan hệ và các nguyên tắc, phương pháp, lề lối, cách thức làm việc của Đảng, Nhà nước và của cán bộ, đảng viên mà trung tâm là mối quan hệ giữa người với người. Cán bộ, đảng viên được coi là khâu trung tâm của các mối quan hệ ấy. Đảng viên, cán bộ là những chiếc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Sửa đổi lối làm việc là khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sửa đổi cách lãnh đạo của Đảng để xây dựng mối quan hệ tốt hơn giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân theo nguyên tắc dân làm chủ. 

Đánh giá về lối làm việc của cán bộ, công chức Viện 3 Viện cấp cao 3

Tính đến tháng 8/2018, Viện 3 VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) có 14 cán bộ, công chức; Chi bộ Viện 3 có 13 đảng viên. Mặc dù với số lượng biên chế còn thiếu, khối lượng công việc nhiều, nhưng tất cả cán bộ, công chức trong Viện 3 đã nỗ lực phấn đấu trong việc giải quyết công việc được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong 09 tháng đầu năm 2018, khối lượng công việc tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2017. Số lượng án nghiên cứu, lập hồ sơ phúc thẩm trong kỳ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017; số lượng án phân công cho các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp thuộc Viện 3 xét xử cũng tăng so với năm 2017. Chỉ tiêu kháng nghị phúc thẩm tăng từ 5% lên 10% so với tổng số án hủy, sửa; chỉ tiêu giải quyết đơn giám đốc thẩm phải đạt từ 60% trở lên…

Mặc dù số lượng biên chế của Viện 3 chưa đáp ứng yêu cầu công tác nhưng mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị luôn xác định nhiệm vụ của mình là phải cố gắng giải quyết đạt số lượng, đồng thời phải đảm bảo chất lượng. Tất cả các bộ, Kiểm sát viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung, tìm tòi, đổi mới phương thức làm việc nhằm tăng năng suất, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, hỗ trợ cho nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công tác chuyên môn, một số đồng chí trong Viện 3 còn cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao kiêm nhiệm trong Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Viện cấp cao 3.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, cán bộ và công chức Viện 3 cũng còn những mặt hạn chế, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng công việc như một số đồng chí chưa sử dụng hiệu quả thời gian hành chính cho công việc chuyên môn; trong công việc có một số Kiểm sát viên và cán bộ nghiên cứu trình bày chưa đúng theo các mẫu tờ trình, báo cáo; việc tóm tắt nội dung vụ án quá ngắn hoặc quá dài gây khó khăn, mất thời gian trong công tác duyệt án của lãnh đạo; một số các vụ án chưa được nghiên cứu kỹ dẫn đến tình trạng tham mưu không chính xác; quan điểm đề xuất không đưa ra căn cứ pháp lý cụ thể nên chưa thuyết phục được lãnh đạo trong việc duyệt án. Về chỉ tiêu nghiệp vụ thì tỉ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm còn chưa cao do áp lực của công tác giải quyết án phúc phẩm.          

Giải pháp nhằm sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để từng bước khắc phục những những mặt hạn chế, thiếu sót trên, trong công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn, Chi ủy và lãnh đạo Viện 3 luôn quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức tinh thần Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là sửa đổi lối làm việc, rèn luyện tư cách và đạo đức cách mạng, phê bình và sửa chữa, nói đi đôi với làm…

Trong các cuộc họp, Chi ủy và lãnh đạo Viện 3 luôn thẳn thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm của từng đồng chí, tạo ra bầu không khí cởi mở để các đồng chí tham dự cuộc họp mạnh dạn phê bình, góp ý đối với những đồng chí khác, đồng thời nhìn nhận ra những khuyết điểm, thiếu sót của mình và cùng nhau tìm ra giải pháp khắc phục, từng bước sửa đổi thói quen xấu trong công việc, tẩy sạch khuyết điểm, tạo sự tiến bộ trong công việc. Mục đích của việc phê bình là để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn, tránh làm mất đoàn kết nội bộ. Ví dụ như trong việc soạn thảo các tờ trình về đường lối giải quyết một vụ án cụ thể thì lãnh đạo Viện nhận xét cách viết của từng người, chỉ ra những ưu và khuyết điểm của mỗi cách viết để cho các đồng chí cùng học tập và rút kinh nghiệm. Lãnh đạo yêu cầu người đề xuất phải xác định viết cho ai xem, viết phải ngắn gọn, dễ hiểu, sắp đặt cẩn thận các ý, phải nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ trước khi viết tờ trình.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Lãnh đạo Viện 3 cùng công chức đã tìm tòi đưa ra nhiều giải pháp, sắp xếp công việc khoa học như phân án phúc thẩm đồng đều giữa hai phòng Phúc thẩm và Giám đốc thẩm; phân công Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp cùng nghiên cứu bản án, quyết định sơ thẩm, kịp thời phát hiện sai sót để kháng nghị, đảm bảo chỉ tiêu kháng nghị phúc thẩm; ưu tiên giải quyết những đơn đề nghị giám đốc thẩm sắp hết thời hạn kháng nghị hoặc đơn do cơ quan Nhà nước chuyển đến; thực hiện tốt công tác kiến nghị, rút kinh nghiệm nhằm phòng ngừa, làm giảm các vụ khiếu kiện hành chính…   

Trong công tác chuyên môn, cán bộ, công chức Viện 3 luôn luôn học tập, cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ lý luận chính trị nhằm tránh bệnh chủ quan (kém lý luận hoặc lý luận suông). Với đặc thù là kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, tức là kiểm sát việc giải quyết mối quan hệ giữa một bên là Nhà nước và một bên là cá nhân, tổ chức. Do vậy, cán bộ, Kiểm sát viên không những có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau mà cần phải có trình độ lý luận chính trị phù hợp. Trong việc đề xuất đường lối giải quyết vụ án hành chính, cán bộ, Kiểm sát viên giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa pháp luật và yêu cầu chính trị, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và đáp ứng được tình hình chính trị địa phương.

Các đảng viên, cán bộ và công chức Viện 3 luôn nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, luôn rèn luyện, chấp hành nghiêm túc kỷ luật của Đảng, thực hiện bổn phận của người đảng viên và cán bộ. Đảng viên và cán bộ Viện 3 luôn đặt lợi ích của Đảng, lợi ích của đất nước lên trước, Đảng viên có chức vụ, lớn tuổi luôn gương mẫu cho các Đảng viên, cán bộ khác noi theo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức Viện 3 đã tự giác, tích cực học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác. Qua đó, mỗi cán bộ, công chức liên hệ thực tế với nhiệm vụ, công việc được giao của bản thân để đưa ra những giải pháp nhằm thay đổi, cải tiến cách làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Viện 3 nói riêng và Viện cấp cao 3 nói chung.

Xem thêm>>>

VKSND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trên chặng đường bảo vệ công lý

VKSND huyện Châu Đức đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang