Ủy ban TVQH đề nghị các cơ quan nhìn thẳng sự thật để có giải pháp căn cơ thời gian tới

20/09/2021 21:55

(kiemsat.vn)
Ủy ban TVQH đề nghị các cơ quan tiếp tục làm rõ các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, trong đó cần thể hiện đúng tinh thần Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo, đó là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình.

Ngày 20/9, tiếp tục diễn  ra chương trình Phiên họp thứ 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban TVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2021 của khối Tư pháp. Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao được chuẩn bị hết sức cụ thể, sâu sắc và có nhiều đổi mới.

Tuy nhiên, đề nghị các cơ quan cần làm rõ thêm các giải pháp để phát huy những ưu điểm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng; đồng thời khắc phục những hạn chế, làm rõ thêm xu hướng xuất hiện một số các vụ vi phạm pháp luật mới để có biện pháp xử lý; cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp, trong đó quan tâm đến vấn đề sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các kiến nghị cụ thể với Quốc hội, Uỷ ban TVQH.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, đào tạo lại những cán bộ chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển trong thời gian tới, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng kỹ thuật số, xây dựng cơ sở dữ liệu. Ngành Tòa án cũng phối hợp các cơ quan để nâng cao chất lượng đào tạo hội thẩm nhân dân. Sau phiên họp, UBTVQH đề nghị các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh báo cáo để trình Quốc hội nghiên cứu.

Trong chiều 20/9, Uỷ ban TVQH cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Ủy ban TVQH đề nghị các cơ quan tiếp tục làm rõ các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, trong đó cần thể hiện đúng tinh thần Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo, đó là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình, nhận diện đúng vấn đề và làm rõ các số liệu của năm, có so sánh với các năm trước để thấy được bản chất của vấn đề, những việc tăng lên, giảm đi và các nguyên nhân cụ thể.  Làm rõ đâu là do dịch bệnh Covid-19, đâu là do thể chế, do tổ chức thực hiện để đề ra các giải pháp phải căn cơ, khả thi, tạo được chuyển biến mới trong thời gian tới.

Ủy ban TVQH cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan Quốc hội chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội, kiến nghị các giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài; phối hợp nối mạng xây dựng cơ sở dữ liệu chung để theo dõi tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cả nước; các báo cáo cần có đánh giá sâu hơn về nhận định tình hình mới sau dịch Covid-19. Đồng thời, có giải pháp chủ động phòng ngừa để khắc phục hạn chế tối đa không để tích tụ trở thành điểm nóng; cần có các biện pháp tổ chức thực hiện, hướng dẫn chi tiết các biện pháp kiểm tra, đôn đốc, giám sát và các chế tài bảo đảm sự công bằng./.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu

(Kiemsat.vn) - Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế ngày 16/9/2021 xác định tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên tinh thần nhà nước pháp quyền XHCN.

Làm trong sạch Đảng: Không chỉ chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng

(Kiemsat.vn) - Cùng với việc đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng, công cuộc làm trong sạch Đảng còn được quan tâm đặc biệt ở khía cạnh chống tiêu cực.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang