Tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu rất quan trọng

14/07/2022 20:04

(kiemsat.vn)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kỳ vọng các cơ quan báo chí thời gian tới sẽ có nhiều bài viết thiết thực, sâu sắc, góp phần tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và cho Giải Búa liềm Vàng nói riêng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kỳ vọng các cơ quan báo chí thời gian tới sẽ có nhiều bài viết phong phú, thiết thực, sâu sắc, góp phần tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; lãnh đạo, đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội.

Trao đổi, chia sẻ giải đáp những nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết các học viên sẽ được các báo cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng giải đáp những vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Theo chương trình, các học viên nghe các chuyên gia, nhà quản lý truyền đạt, chia sẻ, giải đáp các kiến thức về xây dựng đảng qua các chuyên đề như: Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Những nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII). Kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Năm 2022 là năm thứ hai Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Lan toả chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu rất quan trọng, nhằm lan toả chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại hội XIII của Đảng đã bước qua năm thứ 2. Các cơ quan, tổ chức, địa phương đã cụ thể hoá nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã có các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đảng, kiểm tra tình hình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh Đại hội XIII xác định đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đó là: Xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; đạo đức; tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa đảng với nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

"Gần đây chúng ta dùng cụm từ ‘dựa vào dân để xây dựng đảng’. Đây không phải là khẩu hiệu mà phải trở thành vấn đề thiết thực, thực chất trong đời sống xã hội", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh và cho hay, đối với vấn đề giám sát của nhân dân, phản biện của nhân dân đã có 3 văn bản của Bộ Chính trị về giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Liên quan tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đang được giao trình Ban Chấp hành Trung ương nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng trong điều kiện mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng cho biết để tiếp tục đổi mới chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, có 3 nhiệm vụ đột phá đối với công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng.

Thứ nhất đó là hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm thể chế chủ trương của đảng, quan điểm của đảng trong các nghị quyết, cương lĩnh bằng những văn bản cụ thể để những chủ trương đó đi vào cuộc sống. Thứ hai, đó chính là dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy dân chủ nhưng cũng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới sáng tạo. Thứ ba là vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương mới, những quan điểm mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng cần lan tỏa mạnh mẽ những yếu tố tích cực, những chủ trương đổi mới trong cán bộ đảng viên, trong xã hội, đồng thời cũng phải phê phán những hành vi, hành động sai trái, tiêu cực, qua đó để góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày trong sạch vững mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kỳ vọng các cơ quan báo chí thời gian tới sẽ có nhiều bài viết phong phú, thiết thực, sâu sắc, góp phần tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và cho Giải Búa liềm Vàng nói riêng.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang