Từ ngày 04/9/2018: Áp dụng 5 tiêu chuẩn đối với Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

30/08/2018 10:57

(kiemsat.vn)
Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông là căn cứ để lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Sau thời gian lấy ý kiến theo quy định của pháp luật, Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 4/9/2018.

Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được áp dụng với hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông bao gồm 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 1 “Phẩm chất nghề nghiệp” gồm 3 tiêu chí: Đạo đức nghề nghiệp; tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Tiêu chuẩn 2 “Quản trị nhà trường” gồm 7 tiêu chí: Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; quản trị nhân sự nhà trường; quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; quản trị tài chính nhà trường; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường và quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Tiêu chuẩn 3 “Xây dựng môi trường giáo dục” gồm 3 tiêu chí: Xây dựng văn hóa nhà trường; thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường; xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4 “Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội” gồm 3 tiêu chí: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chuẩn cuối cùng: Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin được đánh giá với tiêu chí là thành thạo hai kỹ năng này.

Mỗi tiêu chí có ba mức đánh giá theo cấp độ tăng dần: Đạt, khá và tốt.

Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt khi có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí cụ thể đạt mức tốt theo quy định tại Thông tư.

Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá khi có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó một số tiêu chí được nêu cụ thể tại thông tư đạt từ mức khá trở lên.

Đạt chuẩn hiệu trưởng khi có tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, trong đó các tiêu chí được nêu cụ thể trong Thông tư đạt từ mức đạt trở lên.

Các trường hợp chưa đạt chuẩn hiệu trưởng có trên 1/3 tiêu chí được đánh giá chưa đạt hoặc có tối thiểu 1 tiêu chí trong số các tiêu chí nêu cụ thể trong Thông tư được đánh giá chưa đạt.

Hằng năm, Hiệu trưởng tự đánh giá một lần vào cuối năm học. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/ 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xem thêm>>>

Bộ Giáo dục và đào tạo trực tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang