Từ 25/02, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phải bảo đảm bí mật nhà nước

22/02/2017 09:08

(kiemsat.vn)
Theo Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 25/02, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phải bảo đảm bí mật nhà nước.

Từ 25/02, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phải bảo đảm bí mật nhà nước.
Từ 25/02, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phải bảo đảm bí mật nhà nước

Theo đó, Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg nêu rõ, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật nhà nước phải bảo đảm bí mật nhà nước.

Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh.

Cụ thể, bưu gửi KT1 được đóng dấu KT1, gắn mã vạch, định vị và quản lý chặt chẽ trong quá trình cung cấp dịch vụ; được khai thác, vận chuyển và phát bằng các trang thiết bị chuyên dùng. Trong trường hợp có yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, việc khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 được bố trí lực lượng bảo vệ để bảo đảm an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

Đối với bưu gửi KT1 mang ký hiệu theo độ mật A, B, C, việc chấp nhận, vận chuyển và phát phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và được tổ chức đi phát bằng phương tiện chuyên dùng ngay sau khi chấp nhận và khai thác; các cơ sở khai thác dịch vụ bưu chính KT1 phải có nội quy, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng và kiểm soát người ra vào chặt chẽ.

Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu biết quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước; được đào tạo về nghiệp vụ bưu chính và công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản; người được giao chuyên trách vận chuyển và phát bưu gửi KT1 được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Cục Bưu điện Trung ương có nghĩa vụ phải duy trì, quản lý, điều hành, khai thác Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 liên tục, bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Loan Bảo

Xem thêm>>> 

Cảnh giác những chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội ở vùng quê

Mạng xã hội tố giác tội phạm rất hiệu quả

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang