Từ 01/5/2018: Phạt đến 30 triệu nếu vi phạm quy định về chứng từ kế toán

02/05/2018 08:05

(kiemsat.vn)
Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Ngày 12/03/2108, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Cụ thể, tại Chương II, Điều 8 của Nghị định, quy định rõ việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán và biện pháp khắc phục như sau:

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký; ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền.

Lưu ý, chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký cũng bị xử phạt. Đồng thời, chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ; Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định; để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng cũng sẽ bị xử phạt.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổ chức, cá nhân lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo cũng bị xử phạt theo mức trên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này; buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập là 1 năm.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018, thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Xem chi tiết Nghị định số 41 tại đây.

Xem thêm >>>

Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý các loại tiền ảo

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo

Đường dây tiền ảo hoạt động hơn 4 tháng, huy động 15.000 tỷ?

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang