Từ 01/1/2018 tính lãi suất mới “1 năm = 365 ngày”

17/10/2017 11:32

(kiemsat.vn)
Thời gian chuẩn để quy đổi mức lãi suất tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại là 1 năm = 365 ngày (quy định hiện hành tại Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN là 1 năm = 360 ngày)

Đây là điểm nổi bật tại Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.

Từ 01/1/2018 tính lãi suất mới “1 năm = 365 ngày” Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, về nguyên tắc tính lãi. Lãi suất tính lãi được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau:

– Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày;

– Một tháng là ba mươi ngày;

– Một tuần là bảy ngày;

– Một ngày là hai mươi tư giờ.

Từ 01/1/2018 tính lãi suất mới “1 năm = 365 ngày” Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời hạn từ một ngày trở lên. Tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng về thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi theo một trong hai cách sau:

– Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày giải ngân khoản cấp tín dụng hoặc ngày tiếp theo ngày nhận tiền gửi đến hết ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

– Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng hoặc ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Từ 01/1/2018 tính lãi suất mới “1 năm = 365 ngày”
Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng mà thời hạn tính từ khi nhận tiền gửi hoặc từ khi giải ngân khoản cấp tín dụng đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, khoản cấp tín dụng dưới một ngày: Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng về thời hạn tính lãi được tính từ khi nhận tiền gửi hoặc từ khi giải ngân khoản cấp tín dụng đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, khoản cấp tín dụng, nhưng không được vượt quá một ngày.

Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về mức lãi suất, phương pháp tính lãi phù hợp với quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng và quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2018./.

Xem chi tiết Thông tư số 14 tại đây.

Anh Minh
(giới thiệu)

Xem các tin có liên quan >>>>>

Áp dụng lãi suất nào đối với hợp đồng vay tài sản ký trước ngày 01/01/2017?

Các Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay

Vạch trần thủ đoạn đòi nợ thuê: Vì sao tín dụng đen ngày càng lên ngôi?

Các ngân hàng TMCP tiếp tục hạ lãi suất cho vay

Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, các ngân hàng TMCP tiếp tục hưởng ứng hạ lãi suất cho vay.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang