Trung tướng Nguyễn Văn Khánh kiểm tra công tác pháp chế tại VKSQS Quân khu 4

04/04/2019 13:31

(kiemsat.vn)
Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4

Thực hiện chương trình công tác của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 02/4/2019 đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương và các thành viên đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 nhằm đánh giá tình hình vi phạm tội phạm; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 nói riêng và các cơ quan tư pháp, pháp chế Quân khu 4 nói chung.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương cùng đoàn công tác

Đồng chí Đại tá Trần Đức Thuận, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 báo cáo Đoàn kiểm tra về công tác tư pháp, pháp chế với kết quả cụ thể: Năm 2018 và quý I năm 2019, ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4 đã bám sát kế hoạch, triển khai đều trên các mặt công tác và đạt được kết quả tương đối tốt; nắm chắc, thống kê đầy đủ, phối hợp tốt với các cơ quan điều tra trong việc phân loại, xử lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đã có nhiều cố gắng, đảm bảo các chỉ tiêu của Quốc hội, không để xảy ra oan, sai; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học, thống kê hình sự, thống kê tội phạm đã có nhiều  tiến bộ, hoàn thành được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; công tác xây dựng ngành đã triển khai và thực hiện tốt trên các nội dung chính là quản lý điều hành, công tác cán bộ, công tác đảm bảo và hành chính quân sự, không có cán bộ, nhân viên nào vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý.

Đồng chí Đại tá Trần Đức Thuận, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 báo cáo Đoàn kiểm tra

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khánh ghi nhận, đánh giá cao công tác tư pháp, pháp chế của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về xây dựng cơ quan tư pháp, pháp chế trong quân đội; không ngừng xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế sót, lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; góp phần xây dựng LLVT Quân khu có kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang