Trưng bày sách, báo chủ đề "Hành trình theo chân Bác"

05/06/2021 10:15

(kiemsat.vn)
Trưng bày sách, báo chủ đề "Hành trình theo chân Bác" sẽ giúp bạn đọc thêm hiểu sâu sắc công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ra đi tìm đường cứu nước của Người.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), ngày 4/6, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo với chủ đề "Hành trình theo chân Bác" tại số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các độc giả tham quan trưng bày

Trưng bày gồm hơn 400 tư liệu sách, báo thể hiện theo 4 nội dung: "Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng", "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội – Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ".

Thông qua trưng bày, bạn đọc thêm hiểu sâu sắc công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, qua đó góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước, phát triển Thủ đô.

Nhiều sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại trưng bày

Cùng với việc trưng bày tại Thư viện Hà Nội, các tác phẩm sẽ được trưng bày trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Thư viện Hà Nội tại website https://www.thuvienhanoi.org.vn giúp bạn đọc có thể tiếp cận nội dung các cuốn sách một cách dễ dàng trong thời điểm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trưng bày sẽ kéo dài đến hết ngày 17/6/2021./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang