Trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

06/06/2019 09:36

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 6 tháng đầu năm 2019 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

Tại thời điểm kiểm sát, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An quản lý và giam giữ 215 phạm nhân, 1988 người bị tạm giam, 153 người bị tạm giữ. Với một số lượng người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân lớn nhưng qua kết quả kiểm sát nhận thấy Trại tạm giam đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam. Công tác phân loại, bố trí, quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giáo dục phạm nhân được trại duy trì thường xuyên nên trong thời điểm kiểm sát, không có phạm nhân trốn, phạm tội mới. Các chế độ ăn ở, sinh hoạt và các quyền lợi của phạm nhân được đảm bảo; chế độ xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định… 

VKSND tỉnh Nghệ An công bố dự thảo kết quả trực tiếp kiểm sát

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân ở trong buồng giam, khi gặp thân nhân, hoặc ngoài hiện trường lao động, có lúc còn chưa chặt chẽ; có trường hợp người bị giam giữ, phạm nhân đã lợi dụng cất giấu vật cấm như: Nhíp nhổ râu, điện thoại di động, kim khâu, thuốc lá, bật lửa .... đưa vào trong Trại và hiện trường lao động để sử dụng. Một số tổ đội còn bố trí phạm nhân lao động vào các ngày thứ 7 và chủ nhật. Việc tổ chức hoạt động của căng tin Trại chưa thực hiện theo quy định tại điểm 3.2 Mục I Hướng dẫn số 603/HD-C81-C86 ngày 17/4/2018 của Tổng cục VIII Bộ công an; không có sổ mua hàng hóa căng tin của phạm nhân; không có sổ ghi chép xuất, nhập hàng hóa của căng tin.

Đồng chí Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An phát biểu  chỉ đạo tại buổi kết luận

Tại buổi tọa đàm công bố dự thảo; đồng chí Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An đã có ý kiến kết luận; đồng thời kiến nghị, yêu cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An kịp thời có biện pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, vi phạm để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang