Triệu Quốc Q không phạm tội

12/11/2020 14:51

(kiemsat.vn)
Tác giả, Trần Văn Hùng, công tác tại TAQS khu vực Quân khu 4 qua nghiên cứu bài viết "Đưa người không bị nghiện đi cai nghiện bắt buộc thì xử lý thế nào?" đăng trên Kiemsat.vn ngày 05/11/2020 cho rằng Triệu Quốc Q không phạm tội.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo tác giả, trong 3 quan điểm về tội danh của Triệu Quốc Q nêu ra trong bài viết để phân biệt thì việc xác định mục đích khi thực hiện tội phạm là một căn cứ quan trọng.

Đối với quan điểm cho rằng Triệu Quốc Q phạm tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, nhận thấy đối với tội danh này là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều mà người loan truyền biết rõ là bịa đặt nhằm mục đích xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Đối với quan điểm cho rằng Triệu Quốc Q phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc theo quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015 đây là hành vi thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án bằng các thủ đoạn khác với mục đích làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án.

Đối với quan điểm cho rằng hành vi của Triệu Quốc Q đã đủ yếu tố cấu thành Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 đây là hành vi làm ra con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức giống với con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thật của cơ quan, tổ chức đó hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm mục đích lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân.

Trong vụ án nói trên thì động cơ, mục đích của việc lập hồ sơ khống của Triệu Quốc Q là muốn làm trong sạch địa bàn, vì nghi ngờ Lò Văn T là đối tượng nghiện nên đã lập hồ sơ để chuyển cơ quan có thẩm quyền đưa Lò Văn T đi cai nghiện bắt buộc như vậy mục đích khi thực hiện hành vi của Triệu Quốc Q không thỏa mãn các tội danh được nêu trong bài viết.

Hành vi của Triệu Quốc Q vi phạm quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 1966/VBHN-BLĐTBXH ngày 15/5/2019 về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc “Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hồ sơ đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hồ sơ đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc”. 

Trên đây là ý kiến trao đổi về nội dung bài viết “Đưa người không bị nghiện đi cai nghiện bắt buộc thì xử lý thế nào?” rất mong nhận được trao đổi từ bạn đọc./.

Trao đổi về bài viết “Đưa người không bị nghiện đi cai nghiện bắt buộc thì xử lý như thế nào?”

(Kiemsat.vn) - Tác giả cho rằng hành vi của Triệu Quốc Q đã cấu thành các tội sau: Tội vu khống theo quy định tại Điều 156 BLHS 2015; Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 BLHS 2015.

Triệu Quốc Q phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án

(Kiemsat.vn) - Thạc sỹ Lê Văn Quang, Phó Trưởng phòng 7, VKSND tỉnh Bình Phước qua nghiên cứu bài viết "Đưa người không bị nghiện đi cai nghiện bắt buộc thì xử lý thế nào?" đăng trên Kiemsat.vn ngày 05/11/2020 cho rằng Triệu Quốc Q phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc theo quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang