Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Viện nghiệp vụ Viện Cấp cao 1

29/11/2019 22:47

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 29/11, VKSND Cấp cao tại Hà Nội (Viện Cấp cao 1) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ quản lý Viện nghiệp vụ. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Tham dự buổi Lễ còn có đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND Cấp cao 1 cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Vỹ, Kiểm sát viên cao cấp – Phó Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1) giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4);

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lã Thị Tú Anh, Kiểm sát viên cao cấp – Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2);

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Vụ Thị Thúy, Kiểm sát viên cao cấp – Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2) giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4);

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đào Trọng Thuyết, Kiểm sát viên cao cấp – Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2) giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2);

Bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Ngọc, Kiểm sát viên cao cấp – Phó Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2) giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2);

Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thu Hà – Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3).

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo Viện nghiệp vụ thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ VKSND Cấp cao 1, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí tin tưởng trên cương vị mới các đồng chí được điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện Cấp cao 1 chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang