Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên thuộc Vụ 9 VKSND tối cao

05/02/2024 18:34

(kiemsat.vn)
Ngày 05/02/2024, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên thuộc Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Tại buổi Lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên thuộc Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao, cụ thể:

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hồng Yến, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 16/02/2024.

- Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị An Mây, Kiểm tra viên chính giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp. Thời hạn bổ nhiệm là 10 năm, kể từ ngày 16/02/2024.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Cơ, Kiểm tra viên giữ chức danh Kiểm sát viên sơ cấp. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 16/02/2024.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định, chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 9 VKSND tối cao đã chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm trong quá trình công tác của các đồng chí thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc kiện toàn lãnh đạo cấp phòng, kiện toàn các chức danh tư pháp thuộc VKSND tối cao thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác xây dựng Ngành nói chung và củng cố, kiện toàn tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của các đơn vị nói riêng. 

Bên cạnh đó yêu cầu các đồng chí mới được bổ nhiệm nêu cao trách nhiệm, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, năng lực và bản lĩnh của mình; nêu cao tinh thần đoàn kết, khách quan, công tâm trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị Vụ 9 VKSND tối cao ngày càng phát triển vững mạnh và đạt nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Minh Sơn, Trưởng phòng thuộc Vụ 9 VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Trần Minh Sơn, Trưởng phòng thuộc Vụ 9 VKSND tối cao cảm ơn Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo Vụ 9 VKSND tối cao đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao năng lực, trình độ; phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu; giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng với tập thể lãnh đạo Vụ 9 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể  Vụ 9 VKSND tối cao, chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp phòng mới được bổ nhiệm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang