Tòa án công bố bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử

23/09/2016 10:40

Kiemsat.vn) - Khi bản án được ban hành thì Toà án có trách nhiệm phải cấp trích lục; giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung, quy định cụ thể về việc giao, gửi, công bố bản án dân sự sơ thẩm nhằm mục đích đảm bảo tính công khai, công bằng, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm các bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.

Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã có sự sửa đổi, bổ sung quan trọng về cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm các bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành. Theo đó, khoản 3, 4 Điều 269 đã bổ sung thêm một số nội dung mới trong một số trường hợp cụ thể như: Khi Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện thì Tòa án niêm yết công khai bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp; bản án sơ thẩm liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước; bản án sơ thẩm liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân thì Tòa án thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó. Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông báo quy định tại khoản này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), trừ bản án, quyết định của Tòa án có chứa thông tin có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự. Như vậy, từ nay đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có) để biết về các bản án dân sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật./.
Hồng Hải

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang