Tin hoạt động nghiệp vụ của VKSND tỉnh, thành phố

29/09/2019 07:59

(kiemsat.vn)
VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2019; VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế” .

* VKSND tỉnh Quảng Nam: Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2019

Sáng ngày 26/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Nam phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp tiến hành tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về “Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng” tại 18 điểm cầu cấp huyện. Đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Tỉnh Ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ tầm quan trọng của công tác THAHS tại cộng đồng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác. Thông qua Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn công tác THAHS tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng có hiệu quả hơn.

Đồng chí Phạm Đăng Anh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Theo báo cáo, tình hình chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/5/2019 với kết quả cụ thể như: Tổng số bị án phải thi hành là 1814 bị án, số được tha tù trước thời hạn có điều kiện là 35 bị án, đã giải quyết 1159 bị án. Các địa phương đã lập hồ sơ đúng thủ tục quy định, đề nghị và cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho 1097 bị án; xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ cho 380 bị án, đại đa số người chấp hành án đã tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, Cơ quan THAHS hai cấp và UBND cấp xã đã phát hiện một số vi phạm: Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 02 kết luận - kháng nghị, 166 kết luận - kiến nghị, 42 kết luận - yêu cầu và 05 kiến nghị riêng đối với UBND huyện yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục. Báo cáo đã chỉ ra nguyên nhân dẫn tới thiếu sót và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, TUV, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Để công tác được thực thi có hiệu quả trước hết cần có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần quan tâm, chỉ đạo, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy cùng với tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, quyết tâm cao của các cơ quan ban ngành, công tác THAHS tại cộng đồng sẽ đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn cho xã hội, phát triển kinh tế của địa phương./. 

Thanh Thủy, VKSND tỉnh Quảng Nam

* VKSND tỉnh Thái Nguyên: Hội nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế”

Ngày 27/9/2019, tại VKSND tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế”. Hội nghị được tổ chức qua hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Ban nội chính Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các Cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, THADS hai cấp và các cán bộ, Kiểm sát viên phòng nghiệp vụ 2, 7, 11 VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị sau khi nghe báo cáo tóm tắt chuyên đề, các đơn vị đã phát biểu tham luận xoay quanh các vấn đề còn vướng mắc, giải pháp tháo gỡ và phương hướng nhiệm vụ để giải quyết tốt về tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các ý kiến phát biểu đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác, những hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng bản yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên còn chưa cao, việc xác minh tài sản, thu nhập của bị can chưa triệt để, thiếu căn cứ, việc đánh giá, xác định thiệt hại, thất thoát, tài sản bị chiếm đoạt chưa chính xác chuyển giao bản án giữa các cơ quan còn chưa đúng theo quy định...

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận tại Hội nghị

Hội nghị đã tổng hợp các ý kiến và nhận định thời gian tới để khắc phục những thiếu sót bên cạnh công tác phối hợp tốt giữa các cơ quan tố tụng, cần phải có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên và đặc biệt chú ý đến công tác tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm qua việc giải quyết các vụ án để kịp thời giải quyết những khó khăn, hạn chế những vụ, việc tồn đọng tại Cơ quan Thi hành án do không thi hành được, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong Ngành và của Cấp ủy địa phương, kịp thời tiếp thu những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn.

Trần Thị Ngọc Anh, VKSND tỉnh Thái Nguyên

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang