Tin hoạt động của các VKSND tỉnh, thành phố

01/08/2019 11:03

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay gồm những nội dung mới nhận từ VKSND tỉnh Quảng Trị về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Liên ngành tỉnh Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

* VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ. Đến dự Hôi nghị có đồng chí Dương Xuân Hiền, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Trần Hữu Ân, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Bảo Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Hữu Ân, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh kết luận Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Trị xác định: Tiếp tục lãnh đạo, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2019; phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh để lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 20/01/2019 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 12/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; chỉ đạo công tác tuyền truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và lãnh đạo Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tình nguyện, nhân đạo./.

Văn Dũng, VKSND tỉnh Quảng Trị

* VKSND tỉnh Đắk Lắk cùng Liên ngành tỉnh Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ - Công an - VKSND tỉnh và TAND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trong giai đoạn 2019 – 2022 nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; bảo đảm các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công bằng, nghiêm minh, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và nâng cao khả năng nhận biết về bình đẳng giới trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi Ngành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2019 - 2022, các bên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cần phối hợp: Xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai các Luật, pháp lệnh, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, thông tin chính xác đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, gây bức xúc trong dư luận; tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; phối hợp giám sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thông qua bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội LHPN các cấp và công chức ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an; phối hợp biên soạn, xây dựng tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em; nâng cao hiệu quả tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý thông qua các hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật trang facebook, tổ tư vấn cộng đồng, Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, chống bạo lực, xâm hại...

Quá trình thực hiện, các bên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm; chỉ đạo đơn vị trực thuộc theo ngành dọc căn cứ các nội dung trong chương trình này xây dựng cơ chế phối hợp để tổ chức các hoạt động phù hợp. Hàng năm, tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thực hiện trong năm và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm tiếp theo…

Chính Cương – Trường Lưu, VKSND tỉnh Đắk Lắk

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang