Thường Xuân (Thanh Hóa): Hiện thực hóa nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019 08:01

(kiemsat.vn)
Là một huyện miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường Xuân đã bứt phá vươn lên, hiện thực hóa nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Sáu tháng đầu năm đạt kết quả toàn diện

Về lâm nghiệp, an ninh rừng tại các xã trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; thu nộp ngân sách nhà nước đạt 172 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện trồng được 687,4 ha rừng tập trung.

Về trồng trọt, toàn huyện đã thu hoạch cây trồng vụ Đông được 3.560,89 ha, đạt 100% kế hoạch. Vụ Chiêm Xuân gieo trồng được 6.110,62 ha/6.172,52 ha đạt 98,99%  kế hoạch được giao. Vụ Xuân  đã có 385,8 ha đất trồng mía chuyển sang cây trồng. Tổng diện tích sắn năm 2019 là 1.321 ha (tăng so với năm 2018 là 177ha).

Về chăn nuôi, 6 tháng đầu năm đã thực hiện tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia xúc và gia cầm trên địa bàn huyện, kết quả tiêm phòng các loại vacxin đều đạt tỷ lệ cao (trên 80%). Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện được tăng cường. Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh QH, KHSD đất năm 2019, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 151,2 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp diện tích trên 70ha (cụm công nghiệp Thị trấn và cụm công nghiệp Khe Hạ) đang thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào đầu tư.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 186,2 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện hiện có 2.540 hộ kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

Về công tác Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành tích cực thi đua dạy tốt - học tốt; tổ chức các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

Về công tác Y tế, xây dựng kế hoạch triển khai công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác vệ sinh ATTP trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội; kết quả công tác VSATTP trên địa bàn huyện ổn định.

Về an sinh xã hội, đã tặng 3.590 xuất quà = 882,600 triệu đồng, hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho 8.198 khẩu với 122.970 kg và tiếp tục đề nghị hỗ trợ trong thời gian giáp hạt năm 2019 là 225.495 kg cho 8.739 khẩu.

Trụ sở UBND huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa

Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm

Về lâm nghiệp, tiếp tục xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tại xã Xuân Lẹ, Xuân Chinh. Kiểm tra, đôn đốc các xã và đơn vị liên quan hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2019 và triển khai xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn, mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn.

Về nông nghiệp, triển khai phương án sản xuất vụ Thu - Mùa 2019. Triển khai thực hiện các mô hình theo kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện đảm bảo tiến độ. Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp quyết liệt, triệt để đề phòng và ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi.

Về tài nguyên và môi trường, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn huyện; Tập trung hoàn thành kế hoạch GPMB và rà soát đất đai, quy hoạch các điểm dân cư cho các dự án trên địa bàn huyện.

Về công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ và đầu tư XDCB, tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp của huyện, các dự án đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch. Vận động thành lập các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 30 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019.

Về giáo dục và đào tạo, chỉ đạo các trường học thực hiện đảm bảo nội dung, chương trình giáo dục; kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định.

Về y tế - dân số Triển khai kế hoạch ATTP dịp Tết trung thu năm 2019 và tổ chức kiểm tra ATTP dịp tết trung thu. Xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết công tác Y tế, ATTP năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Về chính sách xã hội, thường xuyên chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang