Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị

07/03/2023 18:13

(kiemsat.vn)
Ngày 07/03/2023, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9 VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, Ban chấp hành Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao đã động viên đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, soạn thảo và xây dựng các quy định, hướng dẫn của đơn vị, phục vụ hoạt động công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ và chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; tham gia hội thảo, toạ đàm, lấy ý kiến tham gia, góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chương trình công tác, hướng dẫn nghiệp vụ, chính sách, chế độ liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động như các Hướng dẫn công tác hàng năm, Chương trình công tác hàng năm, các hướng dẫn tin về chuyên môn nghiệp vụ. Ban Chấp hành Công đoàn đã phát huy vai trò đại diện trong công tác thi đua, xét nâng lương, tham gia xây dựng các quy chế, nội quy của các cơ quan, đơn vị; động viên đoàn viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu, phối hợp trong việc vận động và thực hiện tiết kiệm chi hành chính; thông báo kịp thời đến các đoàn viên dự án nhà ở xã hội có ưu đãi từ Chính phủ và các doanh nghiệp tới các đoàn viên để đoàn viên thực hiện việc đăng ký mua theo quy định. 

Năm 2020, được sự thống nhất của Lãnh đạo Vụ, Ban chấp hành Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao đã ban hành Quy chế việc tổ chức thăm hỏi đoàn viên Công đoàn và người thân Đoàn viên Công đoàn Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Quy chế 05/QCCĐ-V9 ngày 28/5/2020) thay thế Quy chế số 15/QCCĐ-V9 ngày y 17/4/2017, cho phù hợp với tình hình mới, được Ban chấp hành Công đoàn Viện đánh giá cao. Đồng thời tuyên truyền, quán triệt chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đoàn viên công đoàn, tham gia các hội thảo, tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề theo quy định; tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, về bình đẳng giới, về phòng chống tệ nạn xã hội, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hiến máu nhân đạo, thực hiện tốt mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2023 - 2028, Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho các đoàn viên. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, sáng nội, tận tụy, gương mẫu”; xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tiếp tục duy trì thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên và tổ chức tốt hơn việc thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân ốm đau, bệnh tật, già yếu hoặc qua đời. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9 VKSND tối cao đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao tham gia phối hợp cùng với chính quyền đơn vị thực hiện vụ nhiệm vụ chuyên môn và vận động đoàn viên tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững các Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phối hợp tốt với Ban Chi uỷ và chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đoàn viên công đoàn trong đơn vị. 

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Trường được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Vụ 9 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang