Thủ tướng đồng ý cho phép cơ sở y tế tư nhân xét nghiệm COVID-19

10/04/2020 09:23

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ vừa phát Công văn số 2769 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế trong việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý về chủ trương cho phép được đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 như đề nghị của 2 bộ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định 32 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Tài chính có văn bản số 4072 ngày 6.4 và Bộ Y tế có văn bản số 1889 ngày 4.4 về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang