Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức toàn quốc năm 2018

09/02/2018 14:32

(kiemsat.vn)
Mới đây (02/02/2018), Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 172/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Chính phủ)

Theo đó:

- Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước gồm 263.621 biên chế, trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 107.392 biên chế.

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện: 155.161 biên chế

+ Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

- Biên chế công chức dự phòng: 799 biên chế

- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên

Quyết định 172/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết tại File đính kèm.

Phạm Hằng

(giới thiệu)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang