Thủ tục hưởng trợ cấp khi nghỉ việc đi khám thai

03/07/2017 02:53

Tôi được biết, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ 05 ngày để đi khám thai, mà vẫn được hưởng 100% lương cho Bảo hiểm xã hội chi trả. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì để được lĩnh tiền trợ cấp 05 ngày khám thai này?

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trường hợp bạn hỏi, Kiem sat.vn trả lời như sau:

Mức hưởng trợ cấp thai sản đối với lao động nữ mang thai, sinh con hiện được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khoản 1 Điều 32 Luật BHXH quy định: “Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.”

Điểm b khoản 1 Điều 39 Luật này cũng quy định: “Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày”.

Quy trình, thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai hiện được quy định tại Điều 9, Điều 11 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam. Cụ thể như sau:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản: Giấy ra viện đối với trường hợp Điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính) đối với trường hợp Điều trị ngoại trú.

Trình tự, thủ tục: Người lao động nộp hồ sơ quy định tại cho người sử dụng lao động nơi đang đóng BHXH trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc. Người lao động đang đóng BHXH có trách nhiệm đăng ký với người sử dụng lao động về việc nhận trợ cấp theo một trong các hình thức: Thông qua người sử dụng lao động; thông qua tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng; trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền.

Ngọc Nga

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang