Thông báo phân công công tác đối với sinh viên khóa I ĐHKS Hà Nội được tuyển dụng

03/12/2018 13:51

(kiemsat.vn)
Mới đây, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã ký Quyết định tuyển dụng và phân bổ công chức đối với 193 sinh viên khóa I Đại học Kiểm sát Hà Nội trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018. Để việc tiếp nhận, bố trí công tác đối với công chức mới được tuyển dụng bảo đảm kịp thời, tạo thuận lợi cho công chức ổn định công tác, ngày 29/11/2018, VKSND tối cao ra Thông báo số 589/TB-VKSTC về việc phân công công tác đối với các công chức mới.

43 sinh viên Khóa I Đại học Kiểm sát Hà Nội nhận quyết định tuyển dụng tại VKSND tối cao

Theo đó, VKSND tối cao thông báo:

1. Tuyển dụng và phân bổ sinh viên khóa I ĐHKSHN về một số đơn vị : 

- Thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao 43 người;

- VKSND địa phương 150 người (Danh sách kèm theo)

Các Quyết định tuyển dụng công chức có hiệu lực từ ngày 01/12/2018. 

2. Viện trưởng VKSND tối cao ủy quyền để Viện trưởng VKSND cấp tỉnh trao Quyết định tuyển dụng công chức và ban hành Quyết định tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức mới (Mẫu Quyết định tại đây)

3. Sinh viên khóa I ĐHKSHN chủ động đến trụ sở VKSND cấp tỉnh (nơi sinh viên được phân bổ đến công tác) để liên hệ công tác đúng thời gian theo quyết định tuyển dụng.

Xem thêm>>>

Bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân

43 sinh viên Khóa I Đại học Kiểm sát được tuyển dụng vào làm tại VKSND tối cao và VKSND cấp cao 1

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang