Thông báo điều chỉnh việc thi tuyển Kiểm sát viên năm 2018

31/08/2018 17:21

(kiemsat.vn)
Việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên các ngạch năm 2018 được thực hiện 01 kỳ ghép chung kỳ I và kỳ II theo Kế hoạch số 51/KH-VKSTC.

Ngày 31/8/2018, VKSND tối cao ban hành công văn số 3694/VKSTC-V15 về việc việc thi tuyển Kiểm sát viên năm 2018.

Ảnh minh họa 

Cụ thể, căn cứ vào nhu cầu công tác và chỉ tiêu, sổ lượng Kiểm sát viên các đơn vị trong toàn ngành, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 51/KH-VKSTC như sau:

1. Không áp dụng điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đối với trường hợp đang giữ hệ số lương 4,40 (được ít nhất 24 tháng), kể cả đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ (Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương).

2. Việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên các ngạch năm 2018 được thực hiện 01 Kỳ (ghép chung kỳ I và Kỳ II của Kế hoạch số 51/KH-VKSTC); quy trình thi được chia làm 2 đợt:

* Đợt 1 (thi Kiểm sát viên cao cấp): Thời gian tổ chức thi dự kiến ngày 08/10/2018; địa điểm thi: Trụ sở VKSND tối cao; ứng viên dự thi là Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

* Đợt 2 chia làm 02 khu vực thi:

- Khu vực phía Bắc (thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp): Thời gian tổ chức ôn thi và thi dự kiến ngày 12,13,14/10/2018; địa điểm thi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; ứng viên dự thi của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1, VKSND các tỉnh, VKS quân sự từ Quảng Trị trở ra;

- Khu vực phía Nam (thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp): Thời gian tổ chức ôn thi và thi dự kiến ngày 19, 20, 21/10/2018; địa điểm thi: Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh; ứng viên dự thi của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 2,3 và VKSND các tỉnh, VKS quân sự từ Thừa Thiên Huế trở vào (trường hợp đăng ký dự thi Kiểm sát viên cao cấp sẽ thi tại khu vực phía Bắc).

3. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát số lượng và chỉ tiêu Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp của đơn vị mình cần bổ sung tính đến 31/12/2018 để VKSND tối cao phê duyệt; đồng thời, Uỷ ban Kiểm sát các cấp tuyển chọn bổ sung và cử người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi (tính đến ngày 30/11/2018), gửi báo cáo và hồ sơ đầy đủ về VKSND tối cao (qua Văn phòng Vụ Tổ chức cán bộ - P1107) trước ngày 15/9/2018.

Xem toàn bộ thông báo tại đây

Xem thêm >>>

Công bố điểm thi Kiểm sát viên đợt II năm 2017

Thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp đợt II – Khu vực phía Nam
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang