Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em

19/06/2017 10:20

(kiemsat.vn)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em. Do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Phó Chủ tịch thường trực), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các Ủy viên là lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan trung ương; trong đó có Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia.

Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Ủy ban quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 nhiệm vụ cụ thể sau:

– Nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em;

– Đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em;

– Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em;

– Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; các báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Ủy ban quốc gia về trẻ em làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Anh Nga

Xót xa hình ảnh trẻ em lao động vất vả trên thế giới

Ngày nay, trên thế giới vẫn có hàng triệu trẻ em không được đến trường, không có tuổi thơ mà phải lao động nặng nhọc và vất vả.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang