Tập thể Vụ 10 đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

16/01/2020 16:16

(kiemsat.vn)
Ngày 16/01/2020, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 10) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 10 trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của đơn vị. Theo đó, năm 2019, lãnh đạo đơn vị đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành năm 2019.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị được chú trọng, tăng cường; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chức trách, nhiêmh vụ được giao, nhất là công tác kiểm tra đột xuất. Công tác kháng nghị, kiến nghị của đơn vị tiếp tục được chú trọng; công tác xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có sự chuyển biến tích cực, số lượng kháng nghị giám đốc thẩm qua nghiên cứu đơn tăng so với cùng kỳ năm 2018. Công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, xây dựng đề án, chuyên đề nghiệp vụ đều đảm bảo và vượt chỉ tiêu chung; việc thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ các khâu công tác bảo đảm đúng quy định, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Vụ 10 đạt được trong năm 2019. Tập thể Vụ 10 luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của đơn vị luôn được phát huy.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 10 tiếp tục đoàn kết, phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án, kịp thời phát hiện những vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị góp phần vào việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm; kịp thời giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ để Viện kiểm sát địa phương nghiên cứu, học tập nâng cao chất lượng công tác.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, tập thể Vụ 10 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; Phòng Tham mưu tổng hợp Vụ 10 được tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao cờ thi đua của VKSND tối cao cho Vụ 10

Đồng chí Phó Viện trưởng trao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho đơn vị cấp phòng

Đồng chí Phó Viện trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng Vụ 10

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang