Tạp chí Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng

19/03/2020 11:15

(kiemsat.vn)
Tập trung đánh giá về tình hình tư tưởng trong Chi bộ; kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chú trọng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; xây dựng đề cương tuyên truyền; hoàn thành bộ phim truyền hình “Sinh Tử”; đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành về ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội

Đó là một trong những nội dung nổi bật được Chi ủy Chi bộ Tạp chí Kiểm sát báo cáo tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 được tổ chức sáng ngày 19/3/2020 tại trụ sở VKSND tối cao. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hữu Thanh, Thường trực đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tạp chí Kiểm sát .

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Ban Chi uỷ Chi bộ Tạp chí Kiểm sát thường xuyên tiến hành hội ý để thảo luận, thống nhất về các nội dung chuẩn bị sinh hoạt chi bộ định kỳ. Trong đó, tập trung đánh giá về tình hình tư tưởng trong Chi bộ và trong đơn vị; kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong tháng và dự kiến các nội dung trọng tâm công tác của tháng tới; đã chú trọng chuẩn bị nội dung để tiến hành một số buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề như về công tác dân vận, phương án sắp xếp, sử dụng nhân sự và lao động hợp đồng của Tạp chí Kiểm sát và một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, về công tác bồi dưỡng quần chúng, công tác phát triển đảng viên mới....

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Ban Chi uỷ Chi bộ Tạp chí Kiểm sát đã phối hợp tốt với Thủ trưởng đơn vị, Ban chấp hành công đoàn, Chi hội Nhà báo... để tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; xây dựng quy chế làm việc của chi bộ và quy chế phối hợp giữa Chi ủy với Lãnh đạo Tòa soạn để nhằm xác định rõ trách nhiệm giữa tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng trong đơn vị, tạo điều kiện cho từng tố chức giải quyết công việc tích cực, chủ động, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Tạp chí Kiểm sát đã có nhiều giải pháp có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác; chế độ sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề phong phú, phù hợp với tình hình đơn vị; chi bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, đảng viên, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành tốt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ Tạp chí Kiểm sát luôn chú trọng việc xây dựng các chương trình, kế hoạch; đưa ra chi bộ thảo luận, thống nhất các biện pháp, đưa vào nghị quyết của chi bộ để làm căn cứ triển khai thực hiện; công tác chính trị tư tưởng, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tăng cường phổ biến, quán triệt kịp thời và đầy đủ tới toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Tạp chí Kiểm sát đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ với những mục tiêu cụ thể: tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng uỷ Khối, của Ngành về công tác xây dựng Đảng; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; tham gia các phong trào thi đua và tăng cường các hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu sự nghiệp phục vụ hoạt động và cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị…

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Thường trực đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh thay mặt thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ Tạp chí Kiểm sát trong nhiệm kỳ 2017-2020 và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nghiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời đề nghị Chi bộ Tạp chí Kiểm sát trong thời gian tới tham gia góp ý vào văn kiện của Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phóng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy những thành tích đã đạt được, bên cạnh đó cần khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm đặt được kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ tới.    

Chi ủy Chi bộ Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Công Minh làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hải làm Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2020 - 2022

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang