Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các vụ án ma túy

28/12/2023 11:10

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 26/12/2023, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023, Vụ 4 VKSND tối cao đã đoàn kết, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Bằng việc siết chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác, nhất là người đứng đầu đơn vị, người đứng đầu cấp phòng, Vụ 4 VKSND tối cao đã phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác và kế hoạch đề ra (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt, 19 chỉ tiêu đạt).

Các vụ án do Vụ 4 VKSND tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đều đạt chất lượng tốt, không có trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp Tòa án xét xử tuyên bố bị cáo không phạm tội; ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn địa phương, văn bản trao đổi liên ngành trong phạm vi chuyên môn công tác.

Vụ 4 VKSND tối cao đã hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả 100% các nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhất là nhiệm vụ sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 ngày 01/6/2020 về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công 02 Hội nghị sơ kết trong ngành Kiểm sát nhân dân và Hội nghị sơ kết liên ngành tại Bộ Công an. Trên cơ sở đó, tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 09/11/2023 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời hoàn thành Báo cáo chuyên đề về tình hình tạm đình chỉ điều tra phục vụ yêu cầu giám sát của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Lãnh đạo Vụ đã chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, đảm bảo việc giải quyết các vụ án đúng thời hạn, đúng pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm. Với đặc thù có nhiều vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bị can, tính chất phức tạp, Lãnh đạo Vụ đã tăng cường đề xuất thực hiện biệt phái Kiểm sát viên của đơn vị đến Viện kiểm sát địa phương tiến hành nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án do Vụ 4 VKSND tối cao truy tố.

Thực hiện nhiệm vụ đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, Vụ 4 VKSND tối cao đã cử thành viên tham gia tổ giúp việc xây dựng sổ thụ lý điện tử của Ngành và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cấu trúc các trường dữ liệu trong giai đoạn truy tố (Module 3) đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. 

Đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả Vụ 4 VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu tập thể đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 09/11/2023 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ trong ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng của liên ngành trung ương trong việc chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ có đủ điều kiện. Nâng cao hơn nữa hiệu quả việc theo dõi 02 chuyên đề nghiệp vụ được giao (gồm chuyên đề án tạm đình chỉ và án trả hồ sơ để điều tra bổ sung).

Bên cạnh đó, Vụ 4 VKSND tối cao cần phối hợp chặt chẽ với Cục 2 VKSND tối cao trong việc tổng hợp số liệu đảm bảo kịp thời, chính xác để xây dựng Báo cáo chuyên đề đúng thời hạn và có chất lượng, phục vụ hiệu quả việc xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội và Báo cáo sơ kết, tổng kết của Ngành. Đẩy mạnh công tác theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương, đảm bảo việc trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát địa phương đúng thời hạn, đúng pháp luật. Tập trung vào những nội dung vướng mắc mang tính phổ biến bảo đảm thống nhất nhận thức để thực hiện. Tập trung nghiên cứu các văn bản do Viện kiểm sát địa phương gửi đến để phát hiện vi phạm, tập hợp kiến nghị, ban hành thông báo rút kinh nghiệm toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể lãnh đạo Vụ 4 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang