Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, mất đoàn kết nội bộ

10/01/2024 16:15

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, được Thanh tra VKSND tối cao xác định tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024, tổ chức ngày 10/01/2024.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Thanh tra VKSND tối cao.

Năm 2023, Thanh tra VKSND tối cao đã chủ động đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao thành lập các Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của Ngành; hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đã đề ra, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng, qua đó góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong kỳ, Thanh tra VKSND tối cao đã hoàn thành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh, gồm: 05 cuộc thanh tra (01 cuộc thanh tra đột xuất; 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch); 11 cuộc kiểm tra (06 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 05 cuộc kiểm tra đột xuất); 05 cuộc xác minh đơn; cử công chức tham gia 19 Đoàn kiểm tra; tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 85 cuộc; tiếp nhận, phân loại, xử lý 3.284 đơn gửi Viện trưởng VKSND tối cao, 466 đơn gửi Thanh tra VKSND tối cao.

Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành 04 văn bản quan trọng và tiến hành xây dựng 04 Quy chế, 01 Quy trình, 01 Chỉ thị, 01 Hệ thống biểu mẫu có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa trong toàn Ngành; ký Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; ban hành 07 văn bản phúc đáp, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra đối với các địa phương.

Trên cơ sở kết quả thanh tra và công tác kiểm tra sau thanh tra, Thanh tra VKSND tối cao đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm và có biện pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Thanh tra VKSND tối cao.

Năm 2024, Thanh tra VKSND tối cao chú trọng thanh tra trong các lĩnh vực: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, bị can đình chỉ, tạm đình chỉ; tin báo không khởi tố vụ án; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, mất đoàn kết nội bộ, dư luận báo chí hoặc có đơn thư phản ánh, gây bức xúc kéo dài.

Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành; tham mưu xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 trong toàn Ngành. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi, kiểm tra sau thanh tra và tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra của Ngành.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của Thanh tra VKSND tối cao trong năm 2023.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, Thanh tra VKSND tối cao cần tập trung quán triệt thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; chủ động triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra đã được Lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; sớm tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành định hướng chương trình công tác thanh tra và kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan và nắm bắt thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát hiện thiếu sót, vi phạm của các đơn vị trong Ngành để trên cơ sở đó, kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo VKSND tối cao cho tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra VKSND tối cao cần khẩn trương xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về tác phong, hình ảnh của người cán bộ thanh tra; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc tạo bước đột phá trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Thanh tra VKSND tối cao.

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2024.

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2024

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao quyết định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang