Tăng các mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng

09/07/2019 08:38

(kiemsat.vn)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng điều chỉnh tăng. Kinh phí dành cho mức điều chỉnh là khoảng 716 tỷ đồng.

Theo như nghị định ban hành  mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng, trong khi quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng. Tổng kinh phí mức tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng là khoảng 716 tỷ đồng.

Nghị định 58/2019/NĐ-CP cũng quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945.

 
 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Nho Quan. (Ảnh Dansinh)

Diện thoát ly là 1.815.000 đồng; diện không thoát ly là 3.081.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên là 4.872.000 đồng.

Về phía Bà mẹ Việt Nam anh hung cần có những trợ cấp xác thực hơn (hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) hưởng mức phụ cấp 1.361.000 đồng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. (Ảnh VGP) 

Ngoài ra trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 100%, mức trợ cấp từ 1.695.000 đồng đến 4.137.000 đồng. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.624.000 đồng.

Theo Nghị định trên, trợ cấp ưu đãi hằng năm được quy định rõ như : Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng.

Đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: Cơ sở giáo dục mầm non 200.000 đồng; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật 250.000 đồng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú 300.000 đồng.

Đối với  trợ cấp ưu đãi một lần, Nghị định quy định đợt này trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng. Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, được truy tặng mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2019. Nghị định số 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2019. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2019.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang