TAND tối cao triển khai thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí online từ 1/10

19/09/2022 15:17

(kiemsat.vn)
TAND tối cao vừa ban hành Quyết định 273/QĐ-TANDTC về triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

TAND tối cao triển khai thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ 1/10.

Theo Quyết định, việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được thực hiện tại TAND các quận Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Gia Lâm và Hai Bà Trưng TP. Hà Nội.

Thời điểm thực hiện thí điểm là từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Trong quá trình triển khai thí điểm, Chánh án các TAND được chọn triển khai chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp TAND tối cao tổ chức triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại đơn vị; chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang