Sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng các tỉnh miền Trung

22/02/2024 15:01

(kiemsat.vn)
Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 167/QĐ-CTN cho phép sửa đổi các Hiệp định số 3634-VIE và 3635-VIE (COL) cho Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang được xây dựng thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 04 tỉnh nêu trên được ADB cam kết cung cấp các khoản vay là: 52 triệu USD (Hiệp định số 3634-VIE) và 97 triệu USD (Hiệp định số 3635-VIE (COL). Dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh Dự án, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến 30/9/2025.

Các Hiệp định được sửa đổi nhằm gia hạn thời gian kết thúc giải ngân đến 30/9/2025, giúp các cơ quan chủ quản tiếp tục được sử dụng vốn vay ưu đãi của ADB, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương thuộc Dự án.

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 4 tỉnh Bắc Trung Bộ phù hợp với các Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 và Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020 (Quy hoạch tổng thể). Dự án đề xuất sẽ cải tạo và nâng cấp các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ; hỗ trợ cơ sở hạ tầng sản xuất và kinh doanh và xây dựng các quy trình quản lý tài sản công về cơ sở hạ tầng đường bộ, cấp nước và tưới tiêu ở cấp tỉnh.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang