Sẽ giảm thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp

04/05/2017 11:46

(kiemsat.vn)
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp đang được lấy ý kiến. Theo đó, có nhiều nội dung được sửa đổi như giảm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP).

Các loại Phiếu LLTP
Phiếu LLTP gồm Phiếu LLTP số 1 và Phiếu LLTP số 2.
Phiếu LLTP số 01 cấp cho cho cá nhân, cơ quan, tổ chức là:
– Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.
– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sẽ giảm thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Phiếu LLTP số 2 thể hiện án tích và cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP
Theo Dự thảo, thẩm quyền cấp Phiếu LLTP gồm:
Cơ quan quản lý LLTP và Sở Tư pháp (quy định hiện hành là Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp).
Công dân Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP một trong các cơ quan:
– Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú, trường hợp không có nơi thường trú và có một nơi tạm trú nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú;
– Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú nộp tại Cơ quan quản lý LLTP;
– Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở nhiều nơi nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi người đó cư trú hoặc tại Cơ quan quản lý LLTP;
– Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú trước khi xuất cảnh hoặc Cơ quan quản lý LLTP.
– Đối với người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi người đó đã, đang cư trú hoặc tại Cơ quan quản lý LLTP.

Sẽ giảm thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Thủ tục cấp Phiếu LLTP sẽ được rút ngắn
Theo quy định hiện hành thì thời hạn cấp Phiếu LLTP không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
Tuy nhiên, tại Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi thì thời hạn cấp Phiếu LLTP giảm còn tối đa 07 ngày làm việc.

Ngoài ra:
– Trường hợp người được cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi, có thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú; người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này; trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 15 ngày.
– Trường hợp người được cấp Phiếu LLTP là người bị kết án bởi nhiều bản án thì thời hạn không quá 20 ngày.
– Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.
– Trường hợp người được cấp Phiếu LLTP chưa đủ 14 tuổi thì thời hạn cấp Phiếu là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu hợp lệ.

Anh Minh

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang