Rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại

16/09/2022 23:05

(kiemsat.vn)
Ngày 16/9/2022, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị “Rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại”. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng, Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 14, Cục 1; VKSND cấp cao 1, 2, 3 cùng đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên, quân nhân chuyên nghiệp làm công tác giải quyết án hình sự VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện và Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, những năm qua, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát các cấp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; trong đó, công tác thực hành quyền công tố đã đảm bảo hành vi phạm tội, người phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đã đảm bảo cho quá trình điều tra, xét xử các vụ án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng bảo đảm tốt quyền con người của bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình giải quyết vụ án hình sự theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Tại các phiên tòa hình sự, hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên được thực hiện dân chủ, thẳng thắn, chất lượng ngày càng được khẳng định, từng bước đảm bảo kết quả tranh tụng thực sự là cơ sở để Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết về tội danh, hình phạt đối với bị cáo, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, từng bước thực hiện chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá của hoạt động tư pháp”.

Tuy nhiên, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong áp dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ, tài liệu, vi phạm thủ tục tố tụng vẫn xảy ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự nhưng không được Kiểm sát viên phát hiện kịp thời dẫn đến bản án, quyết định bị Hội đồng giám đốc thẩm tuyên hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại, làm cho việc giải quyết vụ án bị kéo dài, ảnh hưởng nhất định đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng.

Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao khẳng định việc tổ chức Hội nghị tập huấn “Rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra lại, xét xử lại” trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 5/2022 là hết sức cần thiết, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót về chỉ đạo điều hành, kỹ năng nghiệp vụ, nhận thức áp dụng pháp luật trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát các cấp; tạo cơ sở cần thiết để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự; đảm bảo hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận các chuyên đề: Những dạng vi phạm, thiếu sót được rút ra từ các vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy điều tra lại hoặc xét xử lại; Kỹ năng, kinh nghiệm xác định tội danh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; Kỹ năng, kinh nghiệm về xác định các tình tiết định khung hình phạt trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự; Kỹ năng, kinh nghiệm nhận diện những vi phạm thiếu sót khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và kỹ năng, kinh nghiệm nhận diện những vi phạm thiếu sót khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự.

Ngoài ra, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nguyên nhân dẫn đến việc cấp giám đốc thẩm tuyên hủy bản án, quyết định để điều tra, xét xử lại, đại biểu đề cập về một số nội dung nhằm trao đổi, tham khảo, học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm hay, những kỹ năng, thao tác nghiệp vụ có tính chuyên sâu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ở đơn vị trong thời gian tới.

Đại biểu tại điểm cầu VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương Vụ 7 VKSND tối cao đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị. Đồng thời, đánh giá cao trách nhiệm của đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan nhằm phân tích nguyên nhân và rút kinh nghiệm kịp thời các dạng vi phạm, thiếu sót trong quá trình điều tra, xét xử vụ án hình sự dẫn đến việc cấp giám đốc thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại trong thời gian từ năm 2018 đến 31/5/2022. Thông qua đó, giúp các đơn vị trong toàn Ngành có điều kiện trao đổi và chia sẻ các kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhằm mục đích đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế tình trạng bản án, quyết định bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quán triệt đầy đủ nội dung, tài liệu của Hội nghị đến Kiểm sát viên, công chức làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phó Viện trưởng lưu ý, Vụ 7 tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và phối hợp với Vụ 14 VKSND tối cao để giải đáp, hướng dẫn cho các đơn vị, VKSND các địa phương vận dụng vào thực tiễn công tác./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang