Ra mắt hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của người dân

20/06/2018 08:56

(kiemsat.vn)
Để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ http://phananh.moha.gov.vn.

Theo Bộ Nội vụ, hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị trên Cổng TTĐT của Bộ là kênh thông tin tương tác giữa Bộ Nội vụ với người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp là một trong những nguồn thông tin cung cấp cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; đồng thời, cung cấp thông tin cho Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng nhằm kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành và địa phương; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ.

Với 3 hình thức gửi phản ánh, kiến nghị (qua mạng internet, qua tin nhắn với đầu số 8088 và qua tổng đài 19001547), người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập hệ thống để gửi phản ánh, kiến nghị; đồng thời, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, trái với quy định pháp luật; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp; đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính v.v…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Hệ thống (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ)

Bộ Nội vụ sẽ tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị trong thời hạn là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị;

- Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ 07 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin phản ánh, kiến nghị hoặc thông qua hộp thư điện tử hoặc điện thoại, tin nhắn để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

- Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin phản ánh, kiến nghị hoặc thông qua hộp thư điện tử để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với việc đưa Hệ thống phản ánh, kiến nghị vào hoạt động, Bộ Nội vụ còn thể hiện quyết tâm trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm văn bản giấy tờ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ xây dựng đề án và triển khai “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã”; thí điểm hệ thống thẻ công chức điện tử tại Bộ Nội vụ (tích hợp các chức năng thẻ công chức, viên chức, thẻ ra vào Bộ, thẻ ngân hàng, chữ ký số...).

Điều này thể hiện mong muốn đồng hành, phục vụ và lắng nghe các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc của Bộ Nội vụ.

Xem thêm>>>

Vụ có 20 biên chế được bố trí tối đa hai cấp phó

Sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang