Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức cán bộ điều tra ngành KSND

17/07/2018 14:59

(kiemsat.vn)
Cán bộ điều tra Cơ quan điều tra VKSND tối cao, VKSQS trung ương là người được bổ nhiệm để giúp Điều tra viên thực hiện một số hoạt động điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức cán bộ điều tra ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao và được áp dụng đối với Cơ quan điều tra VKSND tối cao, VKSQS trung ương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; Cán bộ Điều tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ điều tra.

Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm Cán bộ điều tra được quy định như sau:

Công chức đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao và sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSQS trung ương có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Cán bộ điều tra:

- Có đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 46 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự;

- Có thời gian làm công tác pháp luật từ 01 năm trở lên (được tính từ thời điểm người có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc đại học Luật trở lên được điêu động về công tác tại các ngành Điều tra, Bảo vệ an ninh, Thanh tra, Thi hành án, Tòa án, Kiểm sát, Pháp chế).

Ảnh minh họa

Điều kiện miễn nhiệm, cách chức Cán bộ điều tra:

- Cán bộ điều tra có thể được miễn nhiệm chức danh vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Cán bộ điều tra đương nhiên được miễn nhiệm chức danh khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành, chuyển sang lĩnh vực công tác khác không thuộc lĩnh vực điều tra.

- Cán bộ điều tra đương nhiên bị mất chức danh khi bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; khi bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Cán bộ điều tra có thể bị cách chức chức danh nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm trong công tác điều tra vụ án hình sự;

+ Vi phạm quy định tại Điều 14 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự;

+ Vi phạm về phẩm chất đạo đức;

+ Có hành vi vi phạm pháp luật khác.

Quyết định số 323/QĐ-VKSTC  có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm>>>

Cơ quan điều tra VKSND tối cao thông báo về địa điểm tiếp công dân

Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt tạm giam Điều tra viên làm sai lệch hồ sơ vụ án

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang