Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng dự Hội nghị triển khai công tác của VKSND TP Hồ Chí Minh và VKSND tỉnh Tiền Giang

17/01/2019 14:55

(kiemsat.vn)
Trong 02 ngày 15,16/01/2019, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác của VKSND TP Hồ Chí Minh và VKSND tỉnh Tiền Giang.

* VKSND TP Hồ Chí Minh: Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2018 trong điều kiện tình hình tội phạm diễn biến phức tạp lãnh đạo VKSND thành phố tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm công tố của VKS 2 cấp thành phố được tăng cường, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự được nâng cao, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác của VKSND TP Hồ Chí Minh

Trong năm VKS hai cấp thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 5.146 vụ với 8.561 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm 660 vụ với 906 bị cáo. Nổi bật đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm thành công 10 vụ với 111 bị cáo là án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo với kết quả xét xử chất lượng, thuyết phục, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm sát trong các lĩnh vực dân sự, hành chính lao động kinh doanh thương mại và thi hành án cũng đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nói trên, tổng kết năm công tác VKSND TP Hồ Chí Minh vinh dự được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Ngoài ra, có 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ và 07 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho đơn vị

Nhằm tiếp tục phát huy thành tích đạt được, trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Văn Quảng yêu cầu VKSND thành phố quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSNDTC tại chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 trong xây dựng chương trình công tác năm 2019 với những trọng tâm:

Về công tác xây dựng ngành cần xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là cơ sở để duy trì những kết quả đạt được trong điều kiện phải tiếp tục tinh giảm biên chế. Theo đó cần đề cao vai trò người lãnh đạo đứng đầu có năng lực và đạo đức tốt, mạnh dạn đổi mới, nhất là trong đánh giá và phân công cán bộ để giúp bộ máy vận hành thật sự hiệu quả.

Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác quy hoạch cán bộ phải sớm rà soát quy hoạch đội ngũ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026, vừa đảm bảo độ tuổi vửa đáp ứng năng lực chuyên môn, nhất là năng lực chuyên sâu trong từng lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự… để về lâu dài có thể bổ sung nhân  sự cho VKS các cấp và các địa phương ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

Về trọng tâm chức năng nhiệm vụ năm 2019 phải thực hiện quyết liệt quyền hạn của VKS theo luật TTHS mới để chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, trong đó chú trọng hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết đơn thư tố giác và tin báo. Trong triển khai thực hiện cần tập trung giải quyết hiệu quả các chuyên đề trọng tâm như: Bắt giữ, xử lý hành chính; đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự và đình chỉ không phạm tội; trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong lĩnh vực dân sự chú trọng xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng bài phát biểu của KSV khi tham gia phiên tòa dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại; xây dựng chương trình tổng kết rút kinh nghiệm trong THA dân sự và hành chính. Ngoài ra, VKSND TP Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mới và hành vi phạm tội mới, cũng như phát huy vai trò tham mưu với các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương trong việc ban hành các chủ trương chính sách liên quan đến công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

* VKSND tỉnh Tiền Giang: Trong năm 2018 hoạt động của VKS hai cấp tỉnh Tiền Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực: Kiểm sát đầy đủ 2.522 tố giác, tin báo về tội phạm do CQĐT thụ lý; kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh 100% tố giác, tin báo về tội phạm; tập trung kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố và thực hiện thành công các biện pháp nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, đảm bảo việc bắt giữ, xử lý có căn cứ, đúng pháp luật. Trong kỳ, KSV tham gia THQCT và KSXX được 804vụ/1086 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, 102 vụ/117 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, trong đó quan điểm của VKS được HĐXX chấp nhận, Tòa án đưa ra xét xử đúng tội danh, đúng khung hình phạt mà VKS truy tố, không có án bị tòa án tuyên không phạm tội, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết 37/2012/QH13.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị  triển khai công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Tiền Giang

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính, lao động và kinh doanh thương mại, VKSND hai cấp tỉnh đã phân công KSV kiểm sát được 100% việc giải quyết các vụ việc, qua đó kịp thời ban hành các kháng nghị, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật với đa số kháng nghị được chấp nhận. Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tiến hành có trọng tâm, VKSND tỉnh Tiền Giang kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp và ban hành kiến, kháng nghị yêu cầu khắc phục, từ đó đề nghị đến các cơ quan hữu quan có giải pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm một cách hiệu quả.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao Cờ thi đua của ngành KSND cho đơn vị

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, thời gian qua đơn vị thực hiện nhiều biện pháp đổi mới giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành. Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch đối với các chức danh chủ chốt, tạo nguồn nhân lực lãnh đạo trong tương lai. VKSND tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ khi bước đầu áp dụng hệ thống quản lý văn bản, thông tin điều hành trên hệ thống văn phòng điện tử, góp phần mang lại hiệu quả cho công tác quản lý của lãnh đạo viện. Công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng được quan tâm khi VKSND hai cấp phối hợp với Truyền hình Kiểm sát xây dựng 02 phim phát trên kênh ANTV, tổ tuyên truyền thực hiện hiện nhiều tin bài liên quan đến hoạt động đơn vị trên báo chí trong và ngoài ngành Kiểm sát...

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Qua thực tiễn công tác và những kết quả đạt được vừa qua, trong năm 2019 VKSND tỉnh Tiền Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử án hình sự đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Bên cạnh đó sẽ tăng cường kiểm sát hiệu quả các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến, kháng nghị yêu cầu khắc phục cũng như chú ý đảm bảo hiệu quả cao về chất lượng kháng nghị trong kiểm sát xét xử án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại.

Đối với công tác xây dựng ngành đặt ra mục tiêu kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, điều chuyển bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, trên cơ sở đó thực hiện tinh giảm công chức cũng như luân chuyển, điều động đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ trong ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành và chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC ghi nhận những kết quả nổi bật của VKS hai cấp tỉnh Tiền Giang trong công tác đào tạo, thanh kiểm tra, tham mưu cho cấp ủy địa phương về chính sách pháp luật và nhất là ứng dụng CNTT vào việc duy trì vai trò của lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Về trọng tâm nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác xây dựng ngành, trong đó cần đề cao trách nhiệm của người lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác đào tạo, đánh giá và bố trí cán bộ theo hướng đi vào thực chất, đánh giá cán bộ phải gắn với hiệu quả công tác; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy địa phương để hoàn thành quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021-2025.

Trong hoạt động chuyên môn lãnh đạo VKS hai cấp cần làm tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị và xử lý các vấn đề phát sinh tại phiên tòa hình sự, nhất là các vụ án lớn phức tạp để đảm bảo hiệu quả công tác xét xử; tập trung cải thiện chất lượng bài phát biểu của KSV tại phiên tòa; đổi mới phương án thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát bằng việc làm tốt quy định của Bộ luật TTHS 2015, nhất là quy định liên qua đến vai trò của người lãnh đạo./.

TRỰC TIẾP: Tường thuật Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019

(Kiemsat.vn) - Đúng 8h sáng nay, 08/01/2019, tại trụ sở VKSNDTC - số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đến dự và chỉ đạo.

Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường dự hội nghị triển khai công tác của Cục 3 và Vụ 8

(Kiemsat.vn) - Ngày 09/01, Cục Kế hoạch - Tài chính và Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang