Phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc năm 2018

06/09/2018 16:45

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã tổ chức ghi hình, phối hợp với Vụ 7 VKSNDTC biên tập, dựng phim và đăng tải lên tạp chí điện tử Kiểm sát và Trang thông tin điện tử VKSNDTC để các đơn vị trong toàn ngành theo dõi, tổ chức rút kinh nghiệm...

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-VKSTC ngày 06/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc năm 2018, ngày 23/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương chọn vụ án Hàng Thị Hồng Diễm phạm tội “Giết người” để đưa ra xét xử sơ thẩm rút kinh nghiệm tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Đây là vụ án được chọn để đưa ra xét xử và rút kinh nghiệm toàn quốc.

Đề nghị Viện trưởng VKSND các cấp; VKSND cấp cao 1, 2, 3; Thủ trưởng các đơn vị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T2, T3; VKS quân sự Trung ương, các VKS quân sự Quân khu và tương đương chỉ đạo đơn vị tải file ghi hình về theo dõi, tổ chức họp rút kinh nghiệm những nội dung theo đề cương (đính kèm) và gửi biên bản họp rút kinh nghiệm về VKSND tối cao (qua Vụ 7) trước ngày 20/9/2018 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VKSNDTC và thông báo kết quả trong toàn ngành.

Lưu ý: Cuộc họp rút kinh nghiệm do Lãnh đạo Viện chủ trì, VKSND tỉnh, thành phố tập hợp các ý kiến của các đơn vị cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương tập hợp ý kiến của các Viện kiểm sát quân sự khu vực đưa vào biên bản chung.

Tải file ghi hình phiên tòa và mẫu biên bản cuộc họp rút kinh nghiệm theo các đường dẫn dưới đây:

+ Tải file ghi hình phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc năm 2017    (Link 1)  |  (Link 2)
+ Tải file mẫu Biên bản cuộc họp rút kinh nghiệm (Tại đây)

Hoặc xem online tại đây:

Xem thêm >>>>>

Bình Dương: Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc.

Bình luận tội giết người theo BLHS năm 2015.

Bình luận tội giết người theo BLHS năm 2015 (tiếp theo)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang