Phải công khai mức thu học phí và lộ trình thu học phí tại các cơ sở ngoài công lập

30/07/2018 13:59

(kiemsat.vn)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố về việc chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3120/SGDĐT-KHTC hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018- 2019.

Hình minh họa (Nguồn: internet)

Theo Công văn số 3120/SGDĐT-KHTC, các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải công khai mức thu học phí theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải công khai mức thu học phí theo từng năm và dự kiến cho 2 năm tiếp theo. Các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập cũng phải công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu; các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2019 của Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may mặc hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của Thông tư và các quy định khác của nhà trường.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu những khoản thu ngoài quy định như Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng bản bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dụng dạy học cho trường, lớp…

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nguồn thu của cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

UBND các quận huyện, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp; kịp thời chẩn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Xem thêm>>>

Sẽ miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang