Những vấn đề nào cần được làm rõ khi kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự, hành chính?

26/06/2018 11:05

(kiemsat.vn)
Quá trình trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức có liên quan và trong trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan có liên quan cung cấp hồ sơ để kiểm sát việc thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính, các Kiểm sát viên cần làm rõ những vấn đề gì?

Những vấn đề nào cần được làm rõ khi kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự, hành chính?
Ảnh có tính minh họa (nguồn VKSND tỉnh Lạng Sơn)

Theo quy định tại Điều 31 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao thì khi nghiên cứu hồ sơ, Kiểm sát viên phải làm rõ các vấn đề cơ bản sau đây:

– Nội dung của bản án, quyết định cần phải thi hành;

– Các quyết định về thi hành án trong hồ sơ có phù hợp với bản án, quyết định phải thi hành và phù hợp với các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự hay không;

– Trình tự, thủ tục thi hành án có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không;

– Tính có căn cứ trong việc ra các quyết định về thi hành án và trong việc thực hiện các hoạt động thi hành án;

– Có hay không các vi phạm pháp luật trong quá trình thi hành án? nội dung, mức độ vi phạm như thế nào; hình thức khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm và người có vi phạm.

Khi kiểm sát hồ sơ thi hành án mà phát hiện có vi phạm pháp luật, Kiểm sát viên lập Phiếu kiểm sát theo mẫu; ghi rõ và đầy đủ các vi phạm, quan điểm của Kiểm sát viên về biện pháp khắc phục vi phạm, sau đó thông báo với Chấp hành viên phụ trách việc thi hành án (hoặc với người có trách nhiệm thụ lý giải quyết vụ việc) về nội dung của Phiếu kiểm sát; ghi ý kiến của Chấp hành viên hoặc công chức thụ lý việc thi hành án đó; báo cáo kết quả kiểm sát hồ sơ và quan điểm đề xuất xử lý vi phạm với Trưởng đoàn; gửi báo cáo cho cán bộ làm nhiệm vụ thư ký, tổng hợp của Đoàn trực tiếp kiểm sát để tập hợp, chuẩn bị xây dựng kết luận.

Bảo Châu

ĐB
lên đầu trang