Những thiệt hại có thể được tạm ứng kinh phí bồi thường

31/07/2017 10:50

(kiemsat.vn)
Tạm ứng kinh phí bồi thường là nội dung mới, được quy định tại Điều 44 Luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018.

Theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường tạm ứng kinh phí bồi thường đối với một số trường hợp thiệt về tinh thần và những thiệt hại khác có thể tính ngay được mà không phải xác minh. Cụ thể những trường hợp thiệt hại về tinh thần sau đây:

Hình ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet)

– Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

– Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình sự được xác định như sau:

+ Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ;

+ Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù ;

+ Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại không bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành hình phạt không phải là hình phạt tù.

+ Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo.

+ Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại đã chấp hành xong hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án mà sau đó mới có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó thuộc trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.

– Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết.

– Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật.

                                                                                           Thanh Huyền

(Giới thiệu)

Hà Nội khai trừ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm

Bà Nguyễn Thị Lan được xác định có biểu hiệu suy thoái tư tưởng, bỏ vị trí công tác, ứng xử không đúng mực với cấp dưới.

Những thuật ngữ mới trong Luật TNBT của Nhà nước năm 2017

(Kiemsat.vn) - So với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, Luật TNBTCNN năm 2017 (sửa đổi) đã bổ sung 04 thuật ngữ mới và sửa đổi 01 thuật ngữ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang