Nhiều kết quả nổi bật của cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021

07/01/2022 11:12

(kiemsat.vn)
Năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát

Cụ thể, trong việc tổ chức triển khai Quyết định số 1644/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2020 về kiểm tra định kỳ năm 2021, Cục Quản lý thị trường (Cục QLTT) đã tiến hành kiểm tra 373/373 cơ sở (đạt 100%), xử lý 69 cơ sở; phạt vi phạm hành chính 125,75 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm về kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 682 vụ; xử lý 645 vụ; phạt vi phạm hành chính 1.989,4 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy 1.836,9 triệu đồng.

Ngoài ra, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn; chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, bao gói sẵn,… Qua đó, đã kiểm tra 34 vụ; xử lý 33 vụ; phạt vi phạm hành chính 68,45 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy: 16,1 triệu đồng.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, năm 2021, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền, ký cam kết đối với 2.576/16.014 (đạt 16%) Cơ sở kinh doanh, Ban quản lý chợ, Ban quản lý trung tâm thương mại, Hiệp hội..., đồng thời, kiểm tra 109 vụ; xử lý 109 vụ; phạt vi phạm hành chính: 646,35 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm: 744,335 triệu đồng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản phẩm và bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh, xử lý có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản phẩm, đặc biệt là các hành vi in và tiêu thụ sách giáo dục giả; Trong giám sát mặt hàng phân bón, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa kiểm tra 56/56 cơ sở (đạt 100%); xử lý 7 cơ sở; phạt vi phạm hành chính 5,25 triệu đồng.

Trong kiểm soát thị  trường dịp Tết Trung thu năm 2021. Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 93 vụ; xử lý 92 vụ; phạt vi phạm hành chính 139,9 triệu đồng; trị giá hành hóa tịch thu, tiêu hủy 90,3 triệu đồng.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, các website, mạng xã hội, các ứng dụng bán hàng trực tuyến. Năm 2021, đơn vị đã phối hợp kiểm tra, xử lý 18 cơ sở; thu phạt vi phạm hành chính số tiền là 136,275 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 144,2 triệu đồng.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nổi cộm

Đối với kiểm tra mặt hàng cấm: Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 17 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 86,52 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 68,58 triệu đồng.

Đối với kiểm tra mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 34 Quyết định kiểm tra; 05 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 61,75 triệu đồng.

Đối với kiểm tra mặt hàng thuốc lá, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 24 Quyết định kiểm tra; 11 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 91 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 109,72 triệu đồng. Tịch thu 1.588 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Đối với kiểm tra mặt hàng rượu, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 08 Quyết định kiểm tra; 02 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 750 triệu đồng.Trị giá hàng hóa vi phạm là 448,77 triệu đồng.

Đối với kiểm tra mặt hàng bia, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 02 Quyết định kiểm tra; 02 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 1,6 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm là 0,89 triệu đồng.

Đối với kiểm tra mặt hàng phân bón, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 98 Quyết định kiểm tra; 25 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 52,125 triệu đồng.Trị giá hàng hóa vi phạm là 8 triệu đồng.

Đối với kiểm tra mặt hàng xăng dầu, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 02 Quyết định thanh tra; 01 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 50 triệu đồng.

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm phổ biến

Đối với nhóm hành vi về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 284 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 1.008 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 3.632,053 triệu đồng.

Đối với nhóm hành vi về sản xuất, buôn bán hàng giả, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 163 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 966,25 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 496,611 triệu đồng.

Đối vưới nhóm hành vi về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 17 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu: số tiền thu phạt là 153,43 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 614,954 triệu đồng.

Đối với nhóm hành vi về an toàn thực phẩm, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 628 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 1.047,26 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 1.530,573 triệu đồng.

Đối với nhóm hành vi về hành vi vi phạm liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 01 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 40 triệu đồng.

Đối với nhóm hành vi về hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 352 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu; số tiền thu phạt là 762,125 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 215,292 triệu đồng.

Đối nhóm hành vi về hành vi vi phạm về hoạt động thương mại điện tử và sử dụng ứng dụng số để kinh doanh, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 18 Quyết định xử phạt/quyết định tịch thu (Trong đó: 10 hành vi về hàng hóa nhập lậu; 08 hành vi về giả nhãn hiệu hàng hóa; 01 hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa; 01 hành vi về hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ). Số tiền thu phạt là 136,275 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm là 144,2 triệu đồng.

Với nỗ lực đó, trong năm 2021, Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra tổng số 2.401 vụ, xử lý 2.033 vụ với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng (tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 5,1 tỷ đồng). Trị giá hàng đã tiêu hủy và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là gần 4 tỷ đồng; trị giá hàng chờ bán, chờ tiêu hủy hơn 3 tỷ đồng./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang