Nhân viên trực Tết nguyên đán được hưởng lương như thế nào?

21/02/2018 14:00

(kiemsat.vn)
Tết này, cơ quan tôi được nghỉ theo lịch nhà nước. Tuy nhiên, tôi và một số đồng nghiệp vẫn phải thay nhau trực Tết. Tôi muốn hỏi, những ngày trực thế này, chúng tôi có được hưởng thêm khoản tiền nào hay không?

Ảnh minh họa: nguồn internet

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày Tết âm lịch là 05 ngày.

Do vậy, trong trường hợp bạn phải trực Tết trong những ngày này thì được xác định là làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ và được trả lương theo căn cứ quy định tại Điều 97 BLLĐ như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Việc xác định lương làm thêm giờ được theo quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động như sau:

“1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.”

Như vậy, căn cứ quy định trên đây, khi trực Tết, trong từng trường hợp cụ thể, người lao động sẽ được thanh toán tiền lương như sau:

Số tiền lương trực Tết  (ban ngày) = Tiền lương ngày lễ có hưởng lương + Ít nhất 300% Tiền lương của ngày làm việc bình thường

Số tiền lương trực Tết (ban đêm của người lao động làm việc vào ban đêm) = Tiền lương ngày lễ có hưởng lương + Ít nhất 300% Tiền lương của ngày làm việc bình thường + Ít nhất 30% Tiền lương của ngày làm việc bình thường

Số tiền lương trực tết (ban đêm của người làm thêm giờ vào ban đêm) = Tiền lương ngày lễ có hưởng lương + Ít nhất 300% Tiền lương của ngày làm việc bình thường + Ít nhất 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường + 20% Tiền lương theo công việc làm vào ban ngày

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, tiền lương được xác định như sau: “Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.”

(1) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang