Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

04/01/2018 18:21

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, qua lắng nghe, tổng hợp ý kiến nhân dân, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng được củng cố, tăng cường, qua việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Nhân dân và cử tri đánh giá cao việc Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng khá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển doanh nghiệp.

Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người dân, kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Mẫn, nhân dân và cử tri vẫn lo lắng về một số vấn đề như: Nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều hạn chế; chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm; năng suất lao động chưa cao; nợ công cao. Phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát, số lượng doanh nghiệp thành lập mới khá cao nhưng năng lực cạnh tranh thấp... Tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và việc công khai các kết luận thanh tra chưa kịp thời; an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp.

Từ những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế - xã hội và những diễn biến trong đời sống nhân dân, ông Mẫn khẳng định, những vấn đề đó gắn liền với những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Ông Lù Văn Que nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ảnh: MT
Ông Lù Văn Que nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ảnh: MT

Góp ý về chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2018- 2020, ông Lù Văn Que cho rằng, khiếu nại của dân có cái đúng, có cái sai, có cái vừa đúng vừa sai cho nên các cơ quan nhà nước cần phải làm rõ, nếu đúng phải hoan nghênh còn sai phải chỉ rõ để dân rút kinh nghiệm.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, để tránh tình trạng “chúng ta phòng chống với nhau”, việc cần phải dựa vào dân, phát động được toàn dân tham gia chống tham nhũng.

Ông Phạm Thế Duyệt phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MT
Ông Phạm Thế Duyệt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MT

Nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng, Mặt trận phải khẳng định được sự tham gia của nhân dân, sức mạnh của nhân dân. Đặc biệt Mặt trận phải phát huy vai trò của Đảng giao cho trong việc giám sát và thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang