Người dưới 18 tuổi được hoãn chấp hành cai nghiện bắt buộc nếu dự kỳ thi tốt nghiệp

24/03/2022 11:05

(kiemsat.vn)
Người dưới 18 tuổi thuộc diện đưa đi cai nghiện bắt buộc sẽ được hoãn chấp hành khi đủ điều kiện và đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sáng nay (24/3), sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và tiến hành thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với 100% thành viên tham gia biểu quyết tán thành.

Pháp lệnh gồm 4 chương, 48 điều quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Pháp lệnh nhấn mạnh nguyên tắc chỉ xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng trên khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Phòng, chống ma túy, do toà án cấp huyện quyết định.

Phiên họp xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến và được tổ chức thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị. Việc hỏi người bị đề nghị phải phù hợp với lứa tuổi, mức độ phát triển, trình độ văn hóa và hiểu biết của họ. Câu hỏi cần ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, không hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc.

Đặc biệt, Pháp lệnh quy định rõ 3 trường hợp được hoãn chấp hành quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đó là người đang ốm nặng, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; Đủ điều kiện và đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cơ sở giáo dục nơi người đó học tập xác nhận.

Các trường hợp được miễn, gồm: Mắc bệnh hiểm nghèo, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không nghiện ma túy; Trong thời gian hoãn chấp hành thì bị Tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo...

Ngoài ra, Pháp lệnh cũng quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đảm bảo việc học tập

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và văn bản hướng dẫn thi hành thi hành, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được học văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Việc học văn hóa đối với người chưa được phổ cập giáo dục tiểu học là bắt buộc. Đối với các bậc học khác thì tùy thuộc khả năng và điều kiện thực tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc để tổ chức dạy và học theo quy định của pháp luật.

Cơ sở cai nghiện bắt buộc phải phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp và cấp văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, dự thảo Pháp lệnh đã bổ sung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27: Người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong trường hợp đủ điều kiện và đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang