Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật

21/05/2018 18:39

(kiemsat.vn)
Những năm vừa qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến mọi đối tượng tầng lớp nhân dân luôn được nhà nước quan tâm, trong năm qua 2017 huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa là huyện nằm trong tốp đầu trong công tác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Vừa qua được sự quan tâm của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp, Huyện uỷ, HĐND huyện Ngọc Lặc cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành. UBND huyện Ngọc Lặc đã triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành các tổ chức chính trị - xã hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua việc tuyền truyền PBGDPL đã truyền tải được các quy định của pháp luật, quan điểm chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ chính quyền đến với nhân dân, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Theo đó Hội đồng gồm 24 thành viên, trong đó có một Phó Chủ tịch UBND huyện là chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác là lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể cấp huyện. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng PHPBGPL và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2017, UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo Phòng Tư pháp, Hội đồng PBGDPL huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân tại cơ sở, với tổng số 1.836 người tham dự. Tổ chức cấp xã 126 cuộc với 10.042 lượt người tham dự. Công tác hòa giải tại cơ sở đã được quan tâm chỉ đạo, thông qua hòa giải ở cơ sở đã giải quyết được đa số các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, ổn định tình hình tại cơ sở. Từ đầu năm 2017 đến nay các Tổ hoà giải tiếp nhận 304 vụ việc yêu cầu hoà giải, trong đó hòa giải thành công 277 vụ đạt 91,11%, hòa giải không thành 14 vụ bằng 4,60%. Số vụ đang giải quyết 13 vụ bằng 4,27%. Tỷ lệ thành công của công tác hòa giải tại cơ sở năm 2017 tăng so với cùng kỳ của năm 2016 ( 73,40 %), Tỷ lệ các vụ hòa giải không thành giảm từ 22,87% năm 2016 xuống còn 4,60%.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền pháp luật còn thực hiện với  nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn, kết hợp trong các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn thể; thậm chí có đoàn thể còn tổ chức cho cán bộ xuống tận hộ dân tuyên truyền, vận động, giải thích những quy định, chính sách của Nhà nước cho nhân dân hiểu để thực hiện. Qua cách làm trên, nhận thức về pháp luật trong nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền còn được thể hiện qua việc thực hiện Hương ước. Đến nay tổng số hương ước, quy ước được ban hành là 281 bản hương ước/ 281 thôn, phố trên địa bàn huyện. Việc soạn thảo, thông qua hương ước được tiến hành đúng quy trình, có sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân tại nơi cư trú, các hương ước đã phát huy được những phong tục tập quán tốt đẹp của từng thôn, làng, phố; không vi phạm điều cấm của pháp luật và có giá trị áp dụng trong thực tiễn cao. Sau khi soạn thảo, thống nhất của nhân dân ở thôn, làng, phố hương ước được tổng hợp về Phòng Tư pháp huyện để thẩm định trước khi trình ký, ban hành. Việc niêm yết, phổ biến hương ước, quy ước đã được phê duyệt đến cộng đồng dân cư được thực hiện thường xuyên, việc tổ chức thực hiện hương ước quy ước trên địa bàn nghiêm túc.

Tủ sách pháp luật đã được xây dựng tại huyện và 22/22 xã, thị trấn với đầu sách cập nhật thường xuyên, thu hút hàng nghìn lượt người đọc mỗi năm đến tìm hiểu, tra cứu và vận dụng các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên ông Phạm Văn Đạt Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho biết; “Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới, cải tiến biện pháp, hình thức, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm của cán bộ và nhân dân, phát triển mạng lưới Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp và có ý nghĩa thiết thực đối với từng nhóm đối tượng trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền. Ngoài ra,  chúng tôi được sự quan tâm đúng mức, sát sao với sự tham gia đầy đủ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và công tác vận động đoàn kết tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các dân tộc, góp phần từng bước thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong các hoạt động công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật”.

 

Xem thêm>>>

Hà Nội: Bất cập trong quản lý xe 3 bánh tự chế

VKSND thành phố Vĩnh Yên kiến nghị phòng ngừa trong hoạt động "tín dụng đen"

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang