Nghệ An: VKSND huyện Hưng Nguyên quán triệt thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

26/09/2019 08:18

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND huyện Hưng Nguyên đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hưng Nguyên quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ chính trị Khóa X, những tồn tại hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, kiểm sát viên VKSND huyện Hưng Nguyên đã thảo luận và thống nhất, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị số 36 đặt ra, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Chỉ thị 36: Tuyệt đối không tham gia vào các hành vi vi phạm tệ nạn và tội phạm ma túy; thực hiện tốt chỉ đạo của VKSND tỉnh Nghệ An về việc phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra để nắm đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm ma túy; giải quyết trên 95% tố giác, tin báo về tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng giải quyết án ma túy, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; triệt để thu hồi tài sản do phạm tội ma túy mà có; Kiểm sát đầy đủ các phiên họp đưa người nghiện đi cai bắt buộc./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang