Ngành Kiểm sát nhân dân lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương

25/01/2024 15:31

(kiemsat.vn)
Căn cứ khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất theo tiêu chuẩn cống hiến.

Cụ thể, 02 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất gồm:

  • 1. Huân chương Độc lập hạng Ba:

  • Ông Nguyễn Việt Hùng; nguyên Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

    2. Huân chương Lao động hạng Nhất:

  • Ông Nguyễn Văn Nông, nguyên Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 07/02/2024.

Địa chỉ nhận: Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; số 09, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (hoặc qua Email: vp_v16@vks.gov.vn).

PV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang