Ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao trong 6 tháng đầu năm 2022

13/07/2022 22:16

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 13/7/2022, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn ngành KSND. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Trung tướng Tạ Quang Khải. Cùng tham dự có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao, Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSQS Trung ương, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp; lãnh đạo VKSND cấp cao Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố; VKS Quân sự cấp Quân khu và tương đương;…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc Hội; quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao; tập trung chỉ đạo công tác giải quyết vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Theo đó, mặc dù chịu nhiều tác động, ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành Kiểm sát nhân dân đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự đạt những kết quả tích cực: Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; tiếp tục phối hợp tốt trong việc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực; kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm đạt tỷ lệ cao; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ngày càng thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét; đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, Kiểm sát viên, Điều tra viên tiếp tục được kiện toàn, chất lượng từng bước được nâng lên; công tác hướng dẫn thi hành pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương của Ngành được giữ vững; công tác cải cách tư pháp, quản lý và nghiên cứu khoa học được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và yêu cầu của Ngành.

Công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và đạt kết quả tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành được đẩy mạnh; công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao điều hành tham luận tại Hội nghị. Có 06 ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung làm rõ một số nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giải quyết các vụ án về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; công tác phối hợp với Tòa án trong việc xét xử các vụ án hình sự; việc nhận thức và áp dụng pháp luật trong thực tiễn;…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, toàn ngành Kiểm sát nhân dân xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, phát hiện và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo VKSND các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết, Hướng dẫn của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác cán bộ; tăng cường đào tạo từ thực tiễn, qua phân công, giao việc, hướng dẫn của người có kinh nghiệm; đánh giá chất lượng, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm và sản phẩm cụ thể trong công tác.

Bên cạnh đó, tham gia tích cực, đầy đủ, trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; khẩn trương hoàn thiện các đề án về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt là những đề án nhằm phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của VKSND các cấp; hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung xây dựng, thực hiện hiệu quả các đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; mặc dù khối lượng công việc nhiều, cùng với việc đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, phát hiện và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết các vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp tự đánh giá, rà soát toàn bộ nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch công tác từ đầu năm, xác định những khâu công tác chưa đạt, còn tồn tại, hạn chế. Từ đó, xác định cụ thể và đề ra giải pháp khả thi để hoàn thành tốt công tác 6 tháng cuối năm 2022, bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu công tác của Quốc hội, Ngành đề ra; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành; đổi mới cơ chế quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, lập hồ sơ kiểm sát các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, lĩnh vực công tác của Ngành; tăng cường việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo bằng hình thức trực tuyến; triển khai đầu tư hiệu quả các dự án mở rộng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng lộ trình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền về tấm gương tiêu biểu của cán bộ ngành Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện, phát sóng bộ phim “Hành trình công lý” đúng tiến độ đề ra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Khối thi đua số 4 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 12/7, tại trụ sở VKSND tối cao, Khối thi đua 4 VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tăng cường công tác trực tiếp kiểm sát, hướng dẫn kiểm sát cho VKSND các địa phương trong việc tạm giữ, tạm tạm giam và thi hành án hình sự

(Kiemsat.vn) - Chiều 12/7, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang