Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế

21/08/2023 14:07

(kiemsat.vn)
Ngày 21/8/2023, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế Khu vực phía Bắc. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; đại diện lãnh đạo Viện Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1; lãnh đạo Viện phụ trách, công chức được phân công thụ lý, kiểm sát giải quyết án tham nhũng, kinh tế, chức vụ VKSND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Khu vực phía Bắc cùng Viện trưởng các VKSND cấp huyện trực thuộc; cán bộ, công chức làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp có trụ sở đóng trên địa bàn…

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trong thời gian qua; đặc biệt là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức, đưa ra các giải pháp, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thời gian qua, công tác phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế đã đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi toàn quốc; thông qua giải quyết các vụ án đã thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho Nhà nước. Kết quả trên tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được dư luận đồng tình, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.

Lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND các cấp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong hoạt động công tố; chủ động phối hợp với cơ quan tố tụng cùng cấp thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Thông qua giải quyết các vụ án, vụ việc, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ của Kiểm sát viên được nâng lên. Kiểm sát viên đã chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên ngành, thực hiện đúng yêu cầu trong các quy chế nghiệp vụ của Ngành. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, đánh giá chứng cứ được đổi mới, Viện kiểm sát các cấp đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu hồ sơ vụ án, quá trình giải quyết vụ án, giúp cho việc xác định tội danh, đánh giá động cơ, mục đích, thiệt hại và những vấn đề cần chứng minh trong vụ án được chính xác, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tiếp theo, Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế Khu vực miền Trung được tổ chức vào ngày 23/8, tại TP. Đà Nẵng; Khu vực miền Nam được tổ chức vào ngày 25/8, tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên

(Kiemsat.vn) - Trong hai ngày 16 và 17/8/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan 

(Kiemsat.vn) - Ngày 18/8/2023, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 117-QĐ/TW, gồm 4 Chương, 15 Điều, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự, thủ tục xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang