Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử

14/04/2022 18:36

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 14/4, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử”. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2021 và Quý 1/2022, Viện cấp cao 3 đã quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và của Ngành. Trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng với quyết tâm cao của tập thể đơn vị, sự quyết liệt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện, đơn vị đã hoàn thành được “mục tiêu kép” là vừa chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo duy trì hoạt động của đơn vị. Với những kết quả tích cực trên, đơn vị đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ trong năm 2021. 

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự, Viện cấp cao 3 đã phát hiện vi phạm, ban hành 53 kháng nghị phúc thẩm; 85 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án địa phương; 35 báo cáo đề nghị VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa cấp cao; 35 hướng dẫn giải quyết lại vụ án; 21 kiến nghị khắc phục vi phạm. Trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện cấp cao 3 phát hiện vi phạm, đã ban hành 08 kháng nghị phúc thẩm; 229 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án địa phương; 41 báo cáo đề nghị VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa cấp cao; 09 kiến nghị khắc phục vi phạm. Về kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, Viện cấp cao 3 đã ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm; 06 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án địa phương; 08 báo cáo đề nghị VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa cấp cao; 04 kiến nghị khắc phục vi phạm.

Tại Hội nghị, Kiểm sát viên của các Viện nghiệp vụ đã tích cực phát biểu tham luận, trao đổi về một số nội dung như: Tiền đề để làm tốt vai trò, bản lĩnh của Kiểm sát viên khi tham gia bảo vệ kháng nghị tại phiên tòa; quan hệ phối hợp giữa cán bộ nghiên cứu, văn phòng và Kiểm sát viên cần chặt chẽ hơn để đảm bảo công tác xét xử được chất lượng hơn; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình đi xét xử, chuyển giao hồ sơ giữa Viện kiểm sát và Tòa án;...

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp của toàn thể Kiểm sát viên Viện cấp cao 3, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ được giao.

Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phải chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên, công chức, nhằm bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến khi kết thúc việc giải quyết vụ án, đặc biệt là việc lập hồ sơ, báo cáo án, xây dựng đề cương bài phát biểu, việc chuẩn bị hệ thống các tài liệu, chứng cứ, lập luận; đối với những vụ án phức tạp về chứng cứ, lãnh đạo phải trực tiếp kiểm tra tài liệu, chứng cứ nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm, thiếu sót trong quá trình thu thập chứng cứ của Tòa án, những mâu thuẫn trong các tài liệu, chứng cứ, cũng như hạn chế trong nghiên cứu, đánh giá, đề xuất của Kiểm sát viên, công chức, trên cơ sở đó có sự chỉ đạo kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất đối với công tác nghiệp vụ của Kiểm sát viên, công chức  trong đơn vị để kịp thời phát hiện và rút kinh nghiệm về những vi phạm, thiếu sót...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang